Nyheter –

Kraftfulla drivenheter, personlig service

Produktionens framtid är modularitet, flexibilitet och autonomitet. Detta kräver nya system med decentraliserad intelligens som kan hantera de mer och mer komplexa processerna. NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller ett brett sortiment produkter inom decentraliserad drivteknik med bland annat frekvensomriktare som kan anpassas till alla nödvändiga applikationer och som flexibelt kan integreras i anläggningen.

Bargteheide , 2019-06-17

Det finns många fördelar med decentraliserade frekvensomriktare : De sparar plats i kontrollskåp, reducerar kostnader för ledningar och kablar, förenklar underhåll och på sätt förbättrar hela drivsystemets effektivitet. Med sitt omfattande sortiment av modulbaserade produkter för decentraliserad drivelektronik täcker NORD DRIVESYSTEMS de flesta kraven och användningsområden. NORDAC FLEX erbjuder både flexibel installation samt maximal mångsidighet för applikationer och kan monteras direkt på motorn. Med det stora effektintervallet på upp till 22 kW och sina många funktioner och stort antal tillbehör är NORDAC FLEX den mest flexibla bland decentraliserade omriktare som NORD erbjuder. Med enkel överföring av parametrar från EEPROM-minnet kan installation och service utföras snabbt och pålitligt. Tack vare sin modulbaserade struktur kan omriktare från NORD enkelt utökas och erbjuder en imponerande variation av scenarier för användning i automatiseringsnätverket Industry 4.0. Deras tillämpningsområden sträcker sig från transportsbandteknik och intralogistik till drivuppgifter i pack- och livsmedelsindustrin samt används för pumpapplikationer och inom allmän maskinteknik.