Nyheter –

NORD stöder den digitala övergången

Nätverkande och anslutning till Industri 4.0-miljö är branschens största samtalsämnen. NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller med sina drivlösningar den förutsättning som krävs för ”smarta fabriker” och stöder kunder med kommunikation och kunskap om applikationer som används för digitaliseringen.

4.0 ready

Waunakee, WI , 2019-09-30

Med framtidens drivenhet tillhandahåller NORD grunden för en digitaliserad produktion. Alla komponenter är Industry 4.0 READY och kan direkt integreras i Industri 4.0-miljöer i hela världen. Detta tack vare kompatibiliteten med alla vanliga fältbussar och Ethernet samt analoga och digitala gränssnitt för sensorer och ställdon. Som den decentraliserade intelligensen , utför PLC, som är autonomt integrerad i drivelektroniken, decentraliserade processer och rörelsekontroller och på så sätt stöder det centrala styrsystemet. Dessutom möjliggör detta en snabb, effektiv och omfattande utvärdering av analoga och digitala data – en förutsättning för modernt underhåll och reparationskoncept såsom för övervakning av tillstånd och för förebyggande underhåll. Användare får många fördelar: Ökad tillgänglighet av fabrik, förebyggande av icke-schemalagda avbrott, bättre planering av underhåll och service samt betydande reducering av underhålls- och reparationskostnader.

De avancerade underhållskoncepten och service utökas regelbundet. I dagsläget testar NORD att sensorlöst övervaka åldrandet av olja och tillståndet för kuggväxelmotorer med virtuella sensorer . Syftet är ett förebyggande underhållskoncept som fastställer optimerade intervall för byte av olja och underhåll för varje separat kuggväxelmotor, med hänsyn till motorns och oljans aktuella tillstånd.

I sitt huvudsäte i Bargteheide presenterar NORD funktionerna och möjligheterna med förebyggande underhåll, virtuella sensorer, nätverkande med drivenheter och andra Industri 4.0-koncept för sina kunder i sitt in-house testutrymme för applikationer .