Nyheter –

Decentraliserad drivteknik med integrerade säkerhetsfunktioner

Högsta prestanda med säkerhet. NORD SK TU4-PNS PROFIsafe-modulen uppfyller de strängaste säkerhetskraven och säkerställer en säker kommunikation i PROFINET-miljöer.

Bargteheide , 2019-07-23

NORD DRIVESYSTEMS utrustar alla frekvensomriktare med integrerad STO-funktion (Safe Torque Off) och SS1-funktion (Safe Stop 1). Drivenhetsspecialisten tillhandahåller felsäker kommunikation och säkra rörelsefunktioner i enlighet med IEC 61800-5 tack vare NORD SK TU4-PNS PROFIsafe-modulen. Tillsammans med ett säkert PLC kommunicerar drivelektroniken tillförlitligt över det befintliga PROFINET via PROFIsafe.

Modulen övervakar säker överensstämmelse med gränsvärden och tillhandahåller säkra ingångar och utgångar. Om ett gränsvärde överskrids eller underskrids växlar buss-gränssnittet till ett säkert tillstånd. Spänningen kopplas bort från alla utgångar, ingångsinformationen återställs och överförs till den felsäkra kontrollern på högre nivå. Detta är avgörande för användningen av PROFIsafe-modulen.

PROFIsafe-modulen NORD SK TU4-PNS stöder säkerhetsfunktionerna SLS (Safety Limited Speed), SSR (Safe Speed Range), SDI (Safe Direction), SOS (Safe Operation Stop) och SSM (Safe Speed Monitor).

Med PROFISAFE-modulen med decentraliserad FI kan kunder implementera sina drivlösningar med integrerade säkerhetsfunktioner från NORDs modulbaserade drivsystem.