Nyheter –

NORDCON APP beprövar sig själv i praktik

Med appen NORDCON APP och NORDAC ACCESS BT BluetoothStick erbjuder NORD DRIVESYSTEMS ett praktiskt sätt att underhålla samt driftsätta frekvensomriktare från NORD på ett mobilt och trådlöst sätt. Omfattande fälttester med valda kunder har redan gett positiv återkoppling och värdefulla förslag för fortsatt optimering av appens fördelar för användare.

Bargteheide , 2019-09-27

NORDCON APP för mobilt underhåll och idrifttagning av frekvensomriktare från NORD bevisar sitt värde i praktiska applikationer. Med appen kan du sköta diagnostik, analys, parametrering och övervakning av NORDS frekvensomriktare med hjälp av mobila terminalenheter för service. NORDAC ACCESS BT är en Bluetooth-sticka som används direkt tillsammans med frekvensomriktaren – detta ger en bekväm och mobil åtkomst till drivenhetens data och samtidigt fullständig åtkomstkontroll. I ett pilotprojekt har till exempel en automatiskt borste för nötkreaturer för ett lantbruksföretag förverkligats. I denna styr omriktarens PLC-system ett kuggväxelmotor i ett automatiskt omvänt driftsätt och förfogar över en inbyggd vibrationssensor. Appen kom till stor nytta vid idrifttagning och finjustering av systemet som har installerats flera meter ovanför och inuti djurens livsutrymme. Besökare och gäster vid NORDs monter på olika mässor och i olika idéforum har redan utnyttjat möjligheten att testa systemets intuitiva drift. De lämnade värdefulla tips för systemets optimering och framtida förbättringar. Fälttestet har nyligen avslutats med framgång. NORDCON APP finns nu i Google Play Store och Apple App Store.

NORDCON APP och NORDAC ACCESS BT finns tillgängliga för all drivelektronik från NORD och kan användas tillsammans med decentraliserade frekvensomrikare samt även för lösningar med kontrollskåp och med valfria moduler.

https://www.nord.com/cms/en/product_catalogue/drive_electronics/nordcon_app.jsp