Nyheter –

NORDBLOC.1 tvåstegs vinkelkuggväxlar används i en distributionscentral

I distributionscentralen i Melbourne hanteras upp till 25 000 paket per timme i en sorteringsfastighet. Fram till nu är detta sorteringssystem det snabbaste på den femte kontinenten och är enbart utrustad med drivteknik från NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2019-12-02

Det automatiserade systemet med mer än 1 000 moduler för transportbandteknik har konstruerats och implementerats av BCS: Mottagande och skanning av paket, oavbruten spårning i hela anläggningen, anläggningsstyrning, höghastighetssortering och förberedelse för lastning på lastbilar. Hundratals meter och flera nivåer som måste passeras. Transportbandets hastighet måste ofta ändras eller så måste bandet köra i omvänd riktning. Effekten varierar mellan 0,37 kW till 5,5 kW.

NORD DRIVESYSTEMS har optimalt anpassat det begärda drivsystemet med kuggväxelmotorer och decentraliserade frekvensomriktare från sin egen produktion. För detta användes tvåstegs vinkelkuggväxlar NORDBLOC.1, som NORD har utvecklat med särskild hänsyn till applikationer inom intralogistik. Växlarna är väldigt kompakta och enkla att använda. Men ändå förfogar de över hög lastkapacitet och har ett långt serviceliv. Det stora hastighetsintervallet (i = 3,58 till 70) tillåter precis konfiguration för de respektive kraven. Eftersom växlarna kan monteras på axlar med olika storlekar utan behov att anpassa axlarna, kan antalet varianter minskas till en hanterbar nivå.

Frekvensomriktarna har specialdesignats för applikationer inom transportbandteknik också. De monteras helst direkt på en kuggväxelmotorns terminallåda för att tillhandahålla helintegrerade mekatroniska drivenheter för användning i fältet. NORDAC FLEX SK 200E-serien kan användas för motorer med effekt från 0,25 till 22 kW. Gränssnitt för alla vanliga fältbussar, t.ex. Industrial Ethernet-protokoll, finns tillgängliga för nätverkande och anslutning till anläggningens styrsystem. I sorteringsfabriken Toll IPEC används de både för horisontella transportband och för lutade transportband. De används också gärna för lyftmedel.