Nyheter –

NORDS säte i Bargteheide utvidgas

Den 20 november 2019 blev för NORD DRIVESYSTEMS en viktig milstolpe i bygget av en ny automatiserad butik för smådelar för Fabrik 11 som kommer att utöka och framtidssäkra Getribebau Nord. Nu när den nya lokalens stålpelare har rests vet vi att sätet upplever en stor tillväxt.

Bargteheide , 2019-12-12

Sedan företaget grundades året 1965 har NORD DRIVESYSTEMS huvudsäte med sin teknik- och logistikcenter, forskning och utveckling, kvalitetssäkring, montering och administration upplevt en stadig tillväxt. Framför allt har den logistiska infrastrukturen regelbundet anpassats till den ökande internationella förfrågan. På NORDS huvudsäte i Bargteheide bygger nu KNAPP AG en ny byggnad vid Fabrik 11 som kommer att vara ett automatiserat lager för smådelar och en liten lagerlokal med en kapacitet på 72 000 fack och 4 500 pallar. Kapaciteten för inkommande gods och leveransavdelningens kapacitet har utökats med ytterligare sju last- och lossningsramper. Dessutom kommer Fabrik 11 att omfatta ett stort utrymme för förpackningsmaterial för att kunna leverera delarna till kunder runtom i världen. Den nya byggnaden förfogar över en större logistisk kapacitet vilket reducerar belastningen på höglagret och de befintliga förvaringsutrymmena samt förbättrar möjligheterna till kontroll av hela leveranskedjan ännu mer.