Nyheter –

Konsekvent drivkoncept för automatiseradebagagehanteringssystem

På mässan inter airport Europa 2013 i München, presenterade Nord Drivsystem ett avancerat drivkoncept för bagagehantering på flygplatser.Det är snygga och användarvänliga helhetslösningar byggda på effektiva växelmotorer från NORD, decentraliserade frekvensomriktare och motorstartare.

messebericht_interairport

Bargteheide , 2013-10-24

För att lyfta, sänka och placera bagage, används en frekvensomriktare av typen SK 200E med direktansluten motorpulsgivare, integrerad placeringsfunktion och bromsstyrning (via 180 VDC-utgång). Modellerna i den här frekvensomriktarserien säkerställer beröringsfria bagageköer på transportbanden där sensorsignalerna via gränssnitt skickas direkt till frekvensomriktaren.

De olika drivenheterna var synkroniserade för att på ett smidigt sätt transportera bagage till hissanordningen. På mässan styrde den kompakta frekvensomriktaren SK 180E transportbandet. Även här var det möjligt med bagageköer och synkronisering. Nords elektroniska mjukstartare och reverserade startare SK 135 har samma gränssnitt och skyddar mekaniken i transportband och växlar.

Startmotorn är monterad direkt på motorns uttagslåda och innehåller omfattande skyddsfunktioner. Den konstruktionen är ett kostnadseffektivt alternativ till centraliserade lösningar som kräver mycket kabeldragning liksom separata motorskyddsbrytare, reverserande kontaktorer och bromslikriktare. På mässan kommunicerade styrenheten och drivsystemen med hjälp av Profibus. Givetvis erbjuder Nord också anslutningar via alla vanliga bussystem som Profinet och Ethernet/IP. Som helhetsleverantör har Nord ett omfattande utbud av egentillverkade mekatroniska enheter. När det gäller bagagehanteringssystem, utvecklar och konstruerar Nord individuellt anpassade drivlösningar som är enkla att sköta och som kräver minimalt underhåll