Nyheter –

Transportera, synkronisera och lyfta via ett enhetligt gränssnitt: Integrerade drivenheter för materialhantering

Nord Drivsystem levererar mångsidiga drivsystem med ett enda enhetligt driftkoncept för alla typer av branscher. Växelmotorerna konstrueras och konfigureras för varje enskilt användningsområde. Energieffektiva och decentraliserad frekvensomriktare och motorstartare för vägg- eller motormontering ger de kontrollfunktioner som behövs.

Integrated materials handling drives from NORD

Bargteheide , 2013-10-24

Med sitt stora utbud av anpassningsbara funktioner och generellt användargränssnitt täcker Nords portfölj med drivelektronik alla tänkbara transport- och lyftbehov. Frekvensomriktarna har en överbelastningskapacitet på 150 procent i 60 sekunder och 200 procent under korta perioder. Den beprövade ISD-vektorstyrningen ger stor dynamik och stabil drift – även vid stora belastningsvariationer.

Frekvensomriktarserien Nord SK 180E är väl lämpad för varvtalsreglering av motorer på upp till 2,2 kW på horisontella transportband.Om det gäller högre prestanda och mer krävande uppgift är SK 200E-serien lämplig med en effekt på upp 22 kW. De frekvensomriktarna är de enda i sin klass som har positionsstyrning och anslutning för inkrementella och absoluta pulsgivare. Det innebär att man kan använnda standardasynkronsmotorer i tillämpningar som kräver relativ eller absolut positionsstyrning eller synkronisering. Med de här decentraliserade frekvensomriktarna går det också att konstruera kostnadseffektiva lyfttillämpningar och säkerhetstekniska tillämpningar. Bland tillvalen finns säkerhetsfunktionerna STO och ST1 upp till SIL3.

För enklare tillämpningar som inte kräver frekvensomriktare, som horisontella transportband för konstant hastighet, säkerställer den elektroniska och slitagefria motorstartaren Nord SK135E mjuka starter och reversibel drift. Användarna kan direkt på startaren via DIP-omkopplare ställa in ökad spänning (Boost-spänning) för större startmoment. De integrerade skyddsanordningarna för elnätet (strömbegränsning), enheten (över- och underspänningsskydd), motorn (PTC/I ² t, motorfaser) och systemet som helhet (momentbegränsning, överbelastning) gör att det inte behövs ytterligare skåpmonterad utrustning som motorskyddsbrytare, reverserande kontaktorer och bromslikriktare