Nyheter –

Omställning till IE3 från 2015-01-01. Energisparmotorer för hela världsmarknaden.

Från den 1:a januari 2015 skärps kraven ytterligare från Europeiska kommissionen vad gäller verkningsgra på elmotorer. Detta enligt EC 640/2009 om implementering av "Ecodesign Directive" 2005/32/EC.

Prague , 2014-10-22

Från detta datum gäller att alla elmotorer mellan 7,5 och 375 kW vilka är designade för kontinuerlig drift med konstant last måste uppfylla kraven enligt IE3. Ett alternativ är att motorer som uppfyller kraven enligt IE2 får användas ihop med frekvensstyrd drift. Nord tillhandahåller teknisk information samt konsulthjälp till kunder som önskar välja rätt motor och drivsystem. för att göra övergången så enkel som möjligt för både maskinbyggare och installatörer har Nord utvecklat IE3-motorer som i stort sett håller identiska yttermått med motsvarande IE2-motorer. Detta underlättar uppgradering utan större modifieringar och ombyggnader.