Nyheter –

Effektiv och prisvärt korrosionsskydd: nsd tupH för drivenheter av aluminium.

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder nu drivenheter med nsd tupH, ett korrosionsskydd i form av en permanent och extremt motståndskraftig ytomvandling. Drivenheter av aluminium får på så vis en slät, ultrahård yta som, till skillnad från en ytbeläggning med epoxy eller lack, inte påverkas av slag eller repor. Drivenheterna genomgår tester och prövas nu i saltvattenmiljöer.

nsd_tupH-Beschichtung

Bargteheide , 2014-11-27

Detta korrosionsskydd har tidigare visat sig mycket motståndskraftigt mot avflagning och blåsor enligt ASTM D714, korrosion enligt ASTM D610-08 och repor enligt ASTM D1654-08 i enlighet med DIN EN ISO 2409. Tester för tålighet mot stenskott (ASTM D3170) visade ingen som helst påverkan på ytan i form av avflagning. Saltvattensprejtestet ASTM B117-09 enligt DIN EN ISO 9227 gav ingen korrosion alls även efter 2000 timmar.

I krävande och tuffa miljöer kan drivenheter med nsd tupH användas långt efter den vanliga uppskattade livslängden för lackskyddade system. Enheternas stora motståndskraft och tålighet minskar även behovet av och kostnader för service och underhåll. Ytkonverteringen ger även en säkrare hantering och användning - eftersom ingen ytbeläggning appliceras ovanpå ytan utan ytan i sig härdas kan ingen nedsmutsning uppstå av produkter eller processvätskor på grund av till exempel avflagnad lack. Till och med kraftiga slag och repor påverkar inte korrosionsskyddet. Repor på till exempel lackskyddade ytor kan å andra sidan leda till att korrosion uppstår i det skadade området och sen sprider sig under ytbeläggningen och orsakar ännu större skador. nsd tupH är godkänt för livsmedelsanvändning enligt FDA Title 21 CFR 175.300. System med nsd tupH kan motstå påverkan från rengöringsmedelmed pH mellan 2 och 12. nsd tupH finns för alla aluminiuminkapslade drivenheter, i fyra olika växelfamiljer, för motorer med slät yta och för drivelektronik.