Nyheter –

NORDs drivsystem uppfyller tuffa krav i EN 50598-2. Toppklasad systemeffektivitet i nya Ecodesign-standarden.

EU kommer snart att ställa nya hårdare effektivitetskrav för drivelektronik och drivsystem i Ecodesign-standarden EN 50598-2.

System Effizienz von Antriebssystemen gemäß EN 50598

Bargteheide , 2015-05-22

Redan innan dessa nya krav börjar gälla har NORD DRIVESYSTEMS börjat genomföra tester och beräkningar på sina egentillverkade komponenter och system. Därmed kan de svara på kundernas frågor om den nya EU-standarden EN 50598-2 och anpassa beställningar till de nya kraven. Standarden omfattar energiklasser för omriktare och motorstartare: IE0 (höga förluster), IE1 (referensvärden) och IE2 (förluster som ligger under referensvärdena). Systemen klassas på samma sätt med IES0, IES1 och IES2. NORDS senaste tester med deras omriktare visar energiförluster långt under referensvärdena i EN 50598-2-standarden, både för omriktarna i sig och för drivsystem som bygger på en kombination av omriktare och energieffektiva motorer. Det innebär att NORD alltid kan uppfylla kraven i IES2-klassen.

NORD har alltid haft ett brett och allomfattnade perspektiv på sina produkter och varit noga med att se till att samtliga delar i drivsystemet håller högsta klass. Alla komponenter, växlar, motorer, drivelektronik och funktionell intelligens tillverkas i NORDs egna fabriker vilket gör NORD till en helhetsleverantör av fullskaliga drivsystem till över 100 branscher. Företaget har funnits i 50 år och har samlat på sig stor erfarenhet och kunskap om olika användningsområden och applikationer och samspelet mellan olika drivkomponenter. Systemeffektivitet enligt EN 50598-2 mäts inte enbart vid full effekt men även vid åtta förbestämda belastningsnivåer med olika moment och hastigheter. Den nya standarden fungerar annorlunda än tidigare då mätningen inte bygger på percentiler för energieffektivitet utan istället på intervall för stegvis energiförlust i Watt. En fördel med detta nya sätt att mäta effektivitet är att systemprestanda vid tillfällen där motorn står stilla under belastning (så som till exempel när en hiss stannar) nu även kan jämföras och klassas.