Nyheter –

Små gröna energiknippen: IE3-motorer från storlek 0,12 kW

I januari 2016 kommer NORD DRIVESYSTEMS att utöka sitt utbud av motorer med energieffektivitetsklass IE3 med motorer i storleken 0,12 kW. Tillskottet av denna nya mindre motorstorlek till sortimentet IE3-motorer kommer att göra det lättare att utrusta till exempel en hel anläggning med enbart miljövänliga, högeffektiva drivsystem.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

System i effektintervallet 0,12 kW till 0,75 kW används idag i många olika drivapplikationer. Dock har verkningsgraden för dessa motorstorlekar inte definierats förrän i den senaste omarbetningen av EUs ekodesigndirektiv för elmotorer och kraven har nyligen lagts till i den internationella standarden IEC 60034-30-1. Rent juridiskt sett finns det inget behov av att ställa effektivitetskrav på motorer av denna lilla storlek eftersom EUs IE3-krav endast gäller motorer i storleken 7,5 kW eller större. Även 2017, då prestandakrav för mindre motorer kommer att introduceras, kommer kraven endast att tillämpas på motorer 0,75 kW eller större. NORD DRIVESYSTEMS vill dock tillmötesgå de kunder som vill jobba miljömedvetet och som vill kunna få ut maximal effektivitet i sitt system genom att ligga steget före branschkraven. Som miljömedveten kund med höga effektivitetskrav kan du nu vända dig till NORD DRIVESYSTEMS för miljövänliga och högeffektiva helhetslösningar för hela drivsystemet, inklusive de små motorerna. NORD kommer att sälja dessa kompakta IE3-motorer i IEC ramstorlekar vilket gör att övergången till IE3 blir enkel utan att maskiner och utrustning behöver byggas om.