Nyheter –

NORD 4.0 READY: drivteknologi för automatiserad produktion i tidsandan av IIoT

Anläggningar och maskiner som uppfyller kraven i det tyska ramverket "Industrie 4.0" och det liknande konceptet "Industrial Internet of Things" kräver smart drivteknologi med hög anpassningsförmåga och funktionalitet. Drivsystemen måste vara helt integrerade i kommunikationsnätverk, säkerställa effektiv datahantering och stödja modulbaserade decentraliserade koncept.

NORD 4.0 ready

Bargteheide , 2015-11-24

NORD DRIVESYSTEMS lanserar nu " NORD 4.0 READY ", en märkning för skalbara elektriska drivsystem och mjukvara för möjliga applikationer, från enkla ställdon till mer komplicerade nätverkssystem.

Nord erbjuder mångsidiga decentraliserade drivkontrollers upp till 22 kW för synkrona och induktionsmotorer, vilket täcker en stor del av alla industriella applikationer. Frekvensomriktarna har kraftfulla processorer och inbyggd PLC och kan hantera komplexa kontrollprocesser, svarar självständigt på processhändelser och kan även lösa fel. Omriktarens PLC bearbetar data från anslutna sensorer och ställdon och levererar högkvalitativ driv- och applikationsdata till kontrollrummet och andra nätverksnoder. Drivenheterna kan bilda grupper för vissa uppgifter så som till exempel för att synkronisera hastighet eller positioner. Förinställda parameteruppsättningar för hundratals vanliga funktioner baserade på PLCopen-moduler för rörelsestyrning gör förenklar applikationsutveckling. NORD är en fullskalig leverantör av drivsystem och levererar allt från omriktare till motorer och växlar. Företaget levererar färdigmonterade och parameterinställda drivsystem till hela anläggningar runt om hela världen med standardiserade plug-in kabelanslutningar (1 x ström, 1 x data) för tidssparande installation.