Nyheter –

Intelligent, adaptiv drivstyrning – hybridlösningar för decentraliserad och distribuerad drivstyrning.

NORD DRIVESYSTEMS visade smarta styrlösningar för synkrona motorer och induktionsmotorer på utställningen 2015 SPS IPC Drives i Nuremberg, Tyskland.

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

Bargteheide , 2015-12-01

På utställningen var frekvensomriktare i serien SK 200E presentationens huvudnummer. Med inbyggd positioneringsfunktion, högsta kapacitet för överbelastning och bredaste prestandaintervall (0,25 kW till 22 kW) ligger dessa tekniskt avancerade enheter i framkant inom elektronik för distribuerad drivstyrning. En demo visade frekvensomriktarnas stora flexibilitet, och då särskilt i storskaliga installationer med ett centraliserat automationskoncept - eftersom enheterna normalt kontrolleras via en fältbuss eller industriellt nätverk kan de omedelbart kopplas bort via en omkopplare vid till exempel behov av underhåll. Den omriktarinbyggda PLC:n tar sedan över och utför uppgifter så som positionering. I händelse av ett oförutsett plötsligt kommunikationsavbrott till ett styrsystem på högre nivå kan en SK 200E själv hålla igång viktiga processteg för att undvika produktionsförluster.

Tack vare den inbyggda PLC:n kan drivrelaterade applikationer fullständigt implementeras i drivenheten, inklusive logiska sekvenser som normalt brukar hanteras av en fullskalig maskinstyrenhet. För att ytterligare demonstrera detta visades även en dedikerad drivenhet för pumpapplikationer. Denna enhet kan känna av blockeringar och helt på egen hand försöka lösa dessa genom att upprepade gånger ändra motorns hastighet och riktning. Om detta lyckas återgår drivenheten till normal drift, annars skickar den ett felmeddelande till ett styrsystem på högre nivå. I olika kundapplikationer kan även andra funktioner då sättas igång, så som till exempel upplåsning av en förbifart. Utställningens besökare fick även prova på ett nytt sätt att justera hastigheten för en omriktarstyrd växelmotor med en mobil enhet via trådlös anslutning.