Nationella bestämmelser

Införandet av den internationella standarden IEC 60034-30-1:2014 kommer att ske på olika sätt i olika länder. Detaljerade nationella bestämmelser: Klicka i rutan här under för att få mer information om vad som gäller Europa, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Brasilien, Mexico, Kina och Sydkorea.

Countries