IEC 60034-30

Global standard för definition av energiklasser

I dagsläget varierar standarderna för klassning av effektivitet hos asynkrona motorer mellan olika regioner och länder i världen. I vissa länder handlar det om standarder, alltså rekommendationer och i andra om lagliga bestämmelser. Men det är inte bara standarderna och bestämmelserna för effektivitetsklassning som är olika. Metoderna för att testa och bestämma effekten skiljer sig också åt. Därför är det svårt att göra en internationell jämförelse mellan effektivitetsklasser - och att certifiera en motor för de olika marknaderna kan bli mycket kostsamt.

För att lösa problemet har IEC utvecklat en ny standard för att samordna de olika effektivetsklassningarna i världen. Den nya standarden IEC 60034-30-1:2014 ska ersätta de olika nationella systemen. Den nyligen implementerade standarden med nya rutiner för mätning av effektivitet, IEC 60034-2-1:2007, bidrar också till samordningen.

Genom de här lagkraven tvingas inte bara användarna att använda mer energieffektiva drivanordningar. Tillverkarna måste också producera drivanordningar som är energioptimerade. Det är en logistisk utmaning som medför enorma kostnader.

International Standard Internationaler Standard

IEC 60034-30-1:2014

    Hämta standarden IEC 60034-30-1:2014 direkt från International Electrotechnical Commission.