IE2 / IE3-motorer från Nord
Klassningens införande
och datum för tillgänglighet

Land Effektivitets-
klass
Införande Tillgänglig från Nord
Europa IE2 juni 2011 tillgänglig
Europa IE3 2015/2017 tillgänglig
Switzerland IE2 2011 tillgänglig
USA Premium (IE3) december 2010 tillgänglig
Kanada Premium (IE3) december 2010 tillgänglig
Brasilien Alto Redimento (IE2) december 2009 tillgänglig
Kina Grade 2 (IE2) juli 2011 tillgänglig
Korea MEPS (IE2) januari 2010 tillgänglig
Australien MEPS (IE2) 2006 tillgänglig
Mexico MEPS (IE3) 2011 tillgänglig

För motorer med flera märkspänningar krävs enligt föreskrifterna att de vid alla spänningstal uppfyller effektivitetskraven för respektive klass. När motorerna har brett spänningsomfång (t ex 220-240V) måste de uppnå rätt effektivitet vid alla spänningar (220 till 240V). Nords IE2-motorer har tillräckliga reserver för att klara föreskrifterna, även vid drift i breda spänningsomfång.