PUMPAR

KRAFTFULLA OCH INTELLIGENTA
LÖSNINGAR INOM PUMPTEKNIK

Intelligenta pumpar kräver intelligenta drivanordningar. NORD kan erbjuda genomgående drivanordningar som löser motsättningen mellan specialkrav och behovet av standardisering inom pumpteknik.

process data pump drive

Topprestationer med pumpdrivanordningar från NORD.

Om transportgodset har mycket hög eller väldigt låg viskositet måste pumparna och deras drivaggregat ge mycket hög effekt. Tillämpningar kräver olika varvtal och vridmoment och därigenom olika drivanordningar för pumparna. Till dessa tillämpningar finns enkla växelmotorer utan varvtals-/flödesreglering, samt aggregat med komplex digital styrning.

Tyngdpunkt Ex-skyddad pumpdrivanordning

Universalpumpar genom NORD:s frekvensomriktare

Genom att styra pumpdrivanordningen med NORD:s frekvensomriktare kan olika pumpkarakteristika väljas genom enkla parameterändringar. Parametergrupperna sparas direkt i omriktaren för att pumparna ska kunna anpassas efter olika medier, flöden eller processkrav. Vid särskild reglering av pumparna - t.ex. vid tryckreglering - sköter omriktaren alla funktioner: t.ex. datainsamling, PID-reglering och varvtalsstyrning. NORD-modulerna kan användas tillsammans med praktiskt taget alla fältbussystem av standardmodell. Dessa kan enkelt stickas in i omriktaren och ansluta den till fältbussnätet.

Optimal mekanisk integration

Med sina olika cylindriska växlar, flatväxlar, koniska växlar och snäckväxlar - i förening med avpassade, ansynkrona motorer - kan NORD erbjuda högpresterande komponenter för att uppnå en optimal mekanisk integration. Den normala motoreffekten ligger mellan 0,55 och 1,5 kW. Tillvalsmodellerna har en effekt på upp till 45 kW. NORD erbjuder även specialdrivaxlar med urborrning, t.ex. för flänsdrift med glatt axel och speciallager, anpassade efter pumptillverkarens behov.