TRÄINDUSTRIN

Ekonomiska och pålitliga lösningar för
typisk användning inom träindustrin

"NORD aggregat motsvarar helt enkelt våra behov bättre än andra drivanordningar - och därtill är den tekniska supporten övertygande", säger Brad Macaulay som är ordförande för VFM, en kanadensisk storkund inom träindustrin.

wood

MATNING - FÖRFLYTTNING - POSITIONERING

NORD växlar kontrollerar varje 72 tums såg

Matning med decentralt integrerad drivteknik

Drivanordningarna från NORD är idealiskt utformade för de särskilda krav som maskiner och anläggningar inom träindustrin ställer. Moderna matnings- och lageranläggningar - från rullbanor och plattlager till hyllager - är modulbaserade och kräver lämplig, decentraliserad och integrerad drivteknik.

Förflyttning och positionering med servoteknik

Oavsett om det gäller borr- eller fräsmaskiner, kantbearbetningsmaskiner eller flygande sågar: Inom träbearbetning efterfrågas snabb matning för maximal effektivitet. En grundläggande komponent för att skapa en effektiv automatiseringslösning är servoteknik: Genom att sammankoppla regulatorn, motorn och NORD-växlarna uppnås högsta dynamik, kvalitets- och effektivitetshöjningar som inte skulle kunna uppnås på mekanisk väg utan servohjälp. Dessutom underlättar intelligent servodrivanordningar från NORD även drivningsrelaterade styrningsuppgifter via ett integrerat realtids-SPS.

saege
Exempel på användning "Flygande såg"

Regulatorn kan även användas för teknologifska unktioner som inte behöver programmeras, utan bara parametreras. Funktionerna sträcker sig från materialtillförsel och inriktning av arbetsstycken till flygande sågar: I denna typ av tillämpning synkroniseras sågaxelns rörelser med arbetsstyckets och och ger ett rakt snitt när arbetsstycket flyttas. Servoregulatorn reglerar sågningen genom att ändra hastigheten.

ATEX-konformitet och brett användningsspektrum

NORD ATEX-konformitet enligt de europeiska riktlinjerna 94/9/EG och 99/92/EG för motor och växlar. Drivanordningar kan levereras i skyddsklass upp till IP 67. Växlarna kan modifieras och precisionsanpassas för varje monteringsutrymme i alla maskiner. Dessutom kan de levereras i olika utföranden för olika temperaturområden och användningsförhållanden där riskmaterial som spån eller lösningsmedel kräver Ex-skydd. Detta ger ett nästan universellt produktprogram för maskintillverkare och användare inom träindustrin.