Kugghjul istället för band

Grusanläggning minskar kostnader och underhåll med växlade motorer

I många grustag drivs transportbanden i stenkrossar och andra maskiner av axel- och remdrift. Så var det också länge i Norstones anläggning i Tau i sydvästra Norge. Men nyligen bestämde sig Norstone, ett dotterbolag till German Heidelberg Cement AG, för att byta till robusta växlade motorer. Kalkylerna visade lägre investeringskostnader och högre driftsäkerhet samtidigt som processen blev säkrare. Dessutom räknade de driftsansvariga med att energiförbrukningen skulle minska tack vare det nya drivsystemets höga verkningsgrad.

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Norstone

Norstone är Norges största producent av grusprodukter. Företaget levererar aggregat för betong och asfalt, stenbeläggningar för kustområden och andra specialprodukter. Varje år tillverkar Norstones produktionsanläggningar över 6,6 miljoner ton grusprodukter av olika sorter och kvalitet. Efterfrågan är stor och trots den nuvarande årliga produktionskapaciteten på 2,3 miljoner ton material, har anläggningen i Tau problem med att tillgodose efterfrågan. Därför är det viktigt att anläggningen har kontinuerlig drift utan oplanerad stilleståndstid.

Kända fördelar och ökad pålitlighet med växlade motorer

Växlade motorer är egentligen ingenting nytt i grustag. På 1980-talet användes de allmänt som direkt drivkraft. Men under de efterföljande åren övergick många anläggningar till remdrift eftersom det var lätt att få reservdelar till den typen av drivanordningar. Det var svårare för tillverkare och leverantörer av växlade motorer att vara lika flexibla i sina reservdelslager. Även i Tau drevs transportbanden i grusanläggningen av remteknik tills helt nyligen. Fördelen var att remmarna var enkla att komma åt och därför enkelt kunde bytas ut när det behövdes. Men den stora nackdelen var driftsäkerheten. Alla driftsavbrott fick stora negativa konsekvenser och biverkningar. Eftersom tillgången på reservdelar blivit bättre har växlade motorer med alla sina beprövade tekniska fördelar återigen blivit ett attraktivt alternativ. – Vi har insett att service och reservdelar för växlade motorer nu finns tillgängliga snabbt. Vi har några delar i lager själva och utöver det förlitar vi oss helt på Nord Drivsystem som leverantör”, säger Ivar Ullestad, underhållsansvarig i Tau, som en förklaring till bytet. – Drivlösningar som bygger på växlade motorer har stora fördelar. Driftsäkerheten ökar med direktdrift. Produktionsbortfallet blir mindre eftersom anläggningen inte står stilla lika ofta. Mindre underhållsbehov är en annan viktig aspekt. Förutom att minska underhållskostnaderna, ökar bytet också säkerheten på anläggningen, tillägger Ullestad.

Mätbart mindre slitage än axel- och remdrift

I det här fallet måste arbetsförhållandena tas med i beräkningen. – Man ska komma ihåg att vi arbetar utomhus året runt. De flesta drivenheter för transportband är monterade utomhus och oskyddade. Väderförhållandena i västra Norge med blåst, regn och snöslask är tuffa och själva arbetsmiljön är dammig och ganska otrevlig. Därför försöker vi minska reparations- och underhållstiden för vår personal. Tau-anläggningen drivs i skift, sju dagar i veckan, 24 timmar per dygn. Av de 168 produktionstimmarna är 16 timmar schemalagt underhåll. Anläggningen stängs bara för vinteruppehållet. Den tiden används för två till tre veckors årlig underhållsinspektion. De nya växelmotorerna har bidragit till att tillgängligheten ökat med 4,5 procent de senaste tre åren. – Vi är mycket nöjda med den trenden. Genom att byta från axel- och remdrift till växlade motorer från Nord Drivsystem, har vi först och främst blivit av med problemet med remslitage. För det andra har vi en drivmekanism där vatten och smuts inte kan störa processen. Det är lätt att se fördelarna med kompakta, växlade motorer. Beslutet har visat sig vara helt rätt, sammanfattar Per Thu, produktionsansvarig på Norstone-anläggningen. Inte nog med att vi fått ett pålitligare system och sparar tid och pengar genom minskat underhåll. Investeringskostnaderna för att köpa ny utrustning visade sig dessutom vara lägre än kostnaderna för att underhålla den gamla tekniken. Där måste ju ofta hela paket av axelbaserade växlar, remskivor, remmar, skydd, bandlock och motor bytas ut. Eftersom en del regelbundna utbyten av delar var inplanerade, var det ett logiskt beslut för Ullestad att istället göra ett omfattande byte från axel- och remdrift till direktdrift. Han arbetar just nu med att standardisera drivkomponenterna. – Medan vi nu gradvis byter ut drivenheterna för transportbanden, standardiserar vi egenskaper som motorstorlek, axelstorlek och trumdiameter för att förenkla underhåll, lagerhantering och service. Vi skapar också ett eget reservdelslager som en av flera åtgärder för att öka driftsäkerheten, säger underhållschefen.

Getriebemotor als alternative zu Zapfwellen- und Riemenantrieben im Steinbruch
Slutsats

De nyinstallerade, växlade motorerna med direktdrift har en mängd fördelar jämfört med den tidigare tekniken med axel- och remdrift som användes i Norstones anläggning: avsevärt mindre slitage, lägre totalkostnader för underhåll, minskad driftsavbrottstid och lägre investeringskostnader. För ett antal decennier sedan räckte inte fördelarna med växlade motorer till fullt ut eftersom tillgängligheten på reservdelar och service var för dålig. Idag har investeringen i nya växelmotorer från Nord raderat nackdelarna – både för Norstone och många andra liknande anläggningar.