NORD växelmotorer

används i Durance Granulats stenbrott

Transportbandstillverkaren SMIL har valt växelmotorer från Nord Drivesystems för att driva det nya transportörsystemet i Gardanne stenbrott som ägs av Durance Granulats i södra Frankrike. Detta har ökat brottets kapacitet med 25 % och ökat volymen bearbetat material från 400 000 ton till 500 000 ton.

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

SMIL

Kunden

Fokus på kunden

smil_customerfocus

SMIL ( Société de Montage Industriels du Languedoc), en metalkonstruktionsföretag baserat i Frontignan i närheten av Montpellier, tillverkar avancerade transportörsystem som oftast är avsedda för tung belastning. Företaget levererar främst till kunder inom tre branscher: stenbrott/gruvor, industribyggnader och flyg- och marina applikationer. SMIL designar och tillverkar skräddarsydda system och erbjuder all nödvändig installationshjälp på plats.

Fokus på projektet
Ett nytt intralogistiskt system från SMIL har avsevärt förbättrat produktiviteten i Durance Granulats stenbrott i Gardanne i södra Frankrike. De nya transportbanden med SK 90 vinkelkuggväxelmotorer från NORD gör att anläggningen kan utnyttja tre stentäkter istället för bara en som tidigare, och öka sin produktionskapacitet med 25 % till hela 500 000 ton bearbetat material per år.

Projektet

Projektets utmaningar

smil_applicationsolution

Durance Granulats, ett dotterbolag till EUROVIA group, driver ett stenbrott i Gardanne i södra Frankrike. De tillverkar grundläggande komponenter för byggmaterial. När företaget ville öka anläggningens kapacitet vände de sig till metallkonstruktionsspecialisten SMIL för design, tillverkning och installation av en grusförädlingsanläggning med 25 nya transportband. Den gamla anläggningen revs då delvis och nya system sattes in istället.
Kan utnyttja fler resurser – Ett viktigt mål för den nya installationen var att öka anläggningens kapacitet och därmed möjliggöra förädling av tre olika stentäkter istället för bara en som tidigare. När projektet är klart kan sand, grus, kross och andra material hämtas från brottet i sig men även från en andra täkt 30 km längre bort. Produkterna från dessa råmaterial används främst vid grundläggning av vägkonstruktioner. Den tredje källan är en återvinningsanläggning där material utvinns ur byggskräp från stora byggprojekt. SMILs nya transportörsystem utgör nu en värdefull länk mellan mottagande av råmaterialen, bearbetningsutrustningen och ut till avlämning av färdig produkt.

Designade för långt liv – SMILs transportband krävde drivlösningar som inte bara ger säker drift från första början, men även säkerställer pålitlig prestanda i det långa loppet. Och i fall någon motor skulle gå sönder var det viktigt att drivsystemet är tillräckligt flexibelt för att möjliggöra smidigt utbyte av komponenter.

Lösningen

Applikaitonslösningen

UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE

Trots en mycket tight budget kunde NORD leverera mycket pålitliga, säkra och lättservade drivlösningar för transportörsystemen.

Inbyggd säkerhet – Transportbanden utrustades med vinkelkuggväxlade motorer i serien SK 90. Dessa har skyddsklass IP55 som standard och har ett "anti-run-back"-system. Detta är en funktion som förhindrar att transportbandet rör sig bakåt när det stannar i belastat läge. Denna funktion finns inbyggd i växeln. NORD levererade totalt 26 växelmotorer mellan 2,2 kW och 22 kW till stenbrottet.

Robusta och användarvänliga – UNICASE växelhus utan skarvar med inbyggda axellager ger maximal torsionsstyrka och enastående kapacitet för radiell och axiell belastning. Eftersom alla lagerytor maskinbearbetas i ett steg har dessa växlar en mycket lång livstid. Förmontering utfördes i SMILs verkstad där växelmotorerna monterades på transportbanden. Universalmotorer med IEC-montering användes för att möjliggöra snabba och enkla byten av motorerna om en skulle gå sönder.

Givande samarbete – I den tidiga tillverkningsfasen vände sig SMIL till NORDs ingenjörsteam för hjälp att ta fram den mest lämpliga utrustningen för applikationen och medan den stora anläggningen byggdes i Gardanne beställdes även NORDs drivsystem till flera andra transportband i en annan anläggning som också drivs av Durance Granulats.

Ladda ner fallstudie

Case_study_download_teaser

Ladda ner en PDF med fallstudien SMIL här | PDF (472 KB)