Intelligenta och tåliga drivenheter för bagagehantering.

NORDs drivlösning för Hamburg Airports system av transportband.

Hamburgs stora internationella flygplats har de senaste åren moderniserats och kan nu hantera betydligt mer trafik. Terminal 1 är helt ny och transporttekniken i Terminal 2 har gjorts om fullständigt och moderniserats med den senaste tekniken. En ny byggnad, Airport Plaza, binder samman de två terminalerna. Eftersom passagerarantalet ökar är det viktigt med en effektiv hantering och lagring av allt bagage.

I moderniseringen ingick att skapa ett sammansatt bagagehanteringssystem för alla tre terminalerna. Nu kan systemet hantera och sortera så många som 8 700 kollin i timmen. Med tanke på de stora volymerna måste avbrott undvikas till varje pris. Vår systemlösning är kopplad till ett datoriserat logistiksystem som vet exakt var alla kollin är hela tiden. Det ställer höga krav på transporttekniken som måste vara intelligent, ha höga prestanda och en flexibel drivteknik. Vår lösning uppfyllde alla kriterier, inklusive kundens önskemål om service och underhåll.

Flygsäkerheten kräver att passagerare och bagage kontrolleras före en resa. På internationella flygplatser finns en trend att flytta bagagekontrollen bakom kulisserna och automatisera så mycket som möjligt för att allt ska gå fortare. I det sammankopplade systemet i Hamburg finns alla kontrollnivåer integrerade. Den extremt pålitliga och slitagetåliga transporttekniken har mycket hög tillgänglighet. Stilleståndstid och driftskostnader har minimerats. Ett effektivt spårningssystem håller ordning på alla kollin. Det har gjort det enklare att hantera tidigt bagage, d v s bagage som checkats in kvällen innan. Allt inmatat bagage lagras på lämpligt ställe utan extra personal. Med hjälp av spårning och automatisk sortering kan stora bagagemängder idag skickas till rätt plats för rätt kostnad.

Gepäckförderanlage mit Getriebemotoren von Nord

Hamburg flygplats

Automatisk bagagetransport rakt genom alla kontroller

Vid incheckning lastas bagaget först på ett transportband där det vägs och förses med etiketter. Bakom de 108 incheckningsdiskarna finns ett gemensamt transportband som samlar och sorterar allt bagage. Om kollit klarar bagagekontrollen ser inte passageraren sitt bagaget igen förrän ankomsten till destinationen. Utom synhåll för passagerarna sker sedan identifiering och nästan helt automatisk säkerhetshantering i flera steg. Först skannas alla bagageetiketter från incheckningen och arkiveras så att de kan spåras senare. Därefter genomgår allt bagage utan undantag en helautomatiserad säkerhetskontroll. Enbart bagage som klassats som absolut säkert får lastas på flygplanet.

Godkänt bagage avskiljs med hjälp av hållsektioner och accelerationsband till sorteringskaruseller med tippande brickor. För att med precision placera varje kolli på en ledig tippbricka, är accelerationsbandet länkat till systemets intelligens. Systemets över 1 000 sensorer vet sedan exakt vilket kolli som står på vilken tippbricka. Vid rätt tid töms respektive tippbricka på ett lastbord tillhörande rätt flight. Markpersonalen packar sedan bagaget i containrar eller på transportvagnar för lastning i flyplanet.

Steckbare trio SK 300E Antriebe
Krav och utmaningar: Drivteknik som klarar höga krav på spårning
Hamburg Airport hanterar över 9 miljoner kollin varje år. För personalen är det extremt viktigt att transportsystemet är pålitligt. Att förhindra fel har högsta prioritet. Om en enda liten komponent i systemet skulle gå sönder, skulle det innebära oacceptabla förseningar.

Bagagehanteringssystemet består av flera kilometer transportband som kombinerar, matar, håller kvar och sorterar bagage. Banden måste klara transporter uppåt, nedåt och horisontellt. För att matcha det flexibla transportsystemet, utformades drivlösningen så att arbetet med kablage och installation skulle vara så enkelt som möjligt. Vår drivenhet SK300E accellererar och retarderar banden med precision. SK300E har plug-in-funktion som gör den lätt att montera och byta ut vid underhåll. Frekvensomriktaren monteras direkt på motorns uttagslåda och kan både fjärrstyras och diagnosticeras via en Profibus DP-anslutning. Omriktaren är också försedd med reglage för manuell anpassning av riktning och hastighet.

Till utrustning med mer avancerade uppgifter som att rotera och linjera bagage krävs frekvensomriktare från SK700E-serien. De är tänka för placering i apparatskåp och klarar spänning från 1,5 kW till 160 kW. Med positioneringsverktyget Posicon kan de autonomt utföra både relativ och absolut positionering vilket ger en mycket kostnadseffektiv positioneringslösning.

Utbyggnad, modernisering och ny leverantör av drivlösningar – utan att störa flygverksamheten

Den nya utbyggnaden och moderniseringen har gjort Hamburg Airport väl rustad för att klara det ökande antalet passagerare och den ökande mängden bagage. I dagsläget hanterar flyplatsen runt 12 miljoner passagerare per år. Transportsystemet i terminal 2 byttes ut 2005 och moderniserades samtidigt som driften pågick för fullt. Tre år senare sattes de parallella transportsystemen samman till ett enda system. Idag säkerhetskontrolleras allt bagaget i bottenvåningen samtidigt som ett mycket innovativt, flexibelt och enastående effektivt mellanlagringssystem har byggts upp. Dessutom har hanteringen av bagage mellan de olika flygbolagen blivit betydligt enklare.

Roger Mest, driftchef för elektroteknik hos Real Estate Maintenance Hamburg GmbH, ett dotterbolag till Hamburg Airport, tycker att alla inblandade gjort en bragd som genomfört konverteringen under pågående drift. Nord gjorde hjälpte i högsta grad till för att göra det möjligt. Det faktum att Hamburg Airport ligger nära Nords huvudkontor är bara en tillfällighet. Nord har levererat till många flygplatser runt om i världen, till exempel Manchester, Liverpool, Birmingham, Ottawa, Johannesburg och Taipei. Mest summerar: – Vi valde Nord eftersom de har stor erfarenhet av flygplatser. Att kunskapen sedan kommer från vår region får ses som en extra bonus. Det var viktigt för oss att ha en pålitlig partner. Under moderniseringen, bytte flygplatsen leverantör av drivlösningar. Mest: - Med den stora volym som ska hanteras, har vi inte råd med driftsstopp i transportsystemet. Före övergången hade vi upprepade problem med drivtekniken, något som ibland retade oss. Även om antalet drivenheter ökat väsentligt, är det sällan några problem nu och de flesta av dem kan snabbt åtgärdas på plats. Vi är mycket nöjda med den installerade tekniken. Framför allt, vi vet att vi kan hantera den ökade belastningen och att inga flyg behöver bli försenade för att bagagesystemet krånglar.

Dezentrale Antriebstechnik zur Flughafengepäckförderung