SMS MEER

ROBUSTA DRIVSYSTEM FÖR DRIFT AV TUNGT VALSVERK I ÖKNEN

Tung belastning, många hårda slag och extrema temperaturer – pålitlig drift möter många hinder i ett valsverk i Bahrain. NORDs drivenheter är robusta och flexibla lösningar för SMS Meers system.

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS MEER

Kunden

Fokus på kunden

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS Meer är världsledande inom tung maskinutrustning och anläggningsteknik för stål- och metallindustrin. Som dotterbolag till SMS group fokuserar SMS Meer på teknik för kontinuerlig gjutning, verk för långa produkter, rör och ledningar, smidesgods, icke-järnhaltiga metaller och värmebehandlingsteknik i stålverk. För stålverksprojektet i Hidd samarbetade företaget med SMS Concast, ett annat dotterbolag i SMS group.

Fokus på projektet
Valsverket i Bahrain drivs med 622 rullbordsmotorer ett antal andra drivlösningar från NORD, så som stora industriväxlar i en uträtningsmaskin för valsplåt. Dessa drivsystem lever upp till höga funktionskrav och klarar av tuffa förhållanden tack vare

  • tåliga skarvfria hus som ger drivenheterna lång livstid
  • kuggar med överlägsen kvalitet noggrant maskinbearbetade av NORD
  • flexibel design så som möjligheten att ha axlar på båda sidor

Projektet

Projektets utmaning

SMS_Meer_Production.jpg

Ett stort stålverk har under de senaste åren byggts i industriområdet i Hidd i Bahrain. Stålverket producerar runt 600 000 ton stål varje år vilket motsvarar en sjättedel av alla balkar som tidigare importerades till mellanöstern. Stålverksspecialisten SMS Meer fick i uppdrag att designa och installera ett tungt profilvalsverk.

Tuffa förhållanden – Det krävdes väldigt många växelmotorer för att kunna hantera typiska lastcykler för valsverk, särskilt S5 korttidsdrift och S9 kontinuerlig drift med icke-periodisk belastning, hastighetsvariationer och vanligen förekommande överbelastningar. 16 ton tunga balkar förs genom valsverket på rullbord. Huvuddrivenheterna som driver dessa rullbord måste kunna tåla påfrestningen av växelvis acceleration och deceleration av ämnena. Ytterligare en påfrestning är den höga temperaturen i Hidd.

Föredrar standardsystem – SMS Meer behövde även andra mycket tåliga och kraftfulla drivlösningar för andra maskiner, så som till exempel för en uträtningsmaskin med dubbelstödda valsar som ställs in hydrauliskt. SMS Meer ville gärna hålla sig till standardlösningar och behövde därför hitta en leverantör med ett brett utbud av standardväxlar och -enheter som kunde användas på många olika typer av maskiner.

Lösningen

Applikaitonslösningen

SMS_Meer_MotorLogoNORD.jpg

NORD kunde tillhandahålla drivsystem med en extremt robust design - växlar med skarvfria växelhus, växlar med kuggflänsar arbetade och bearbetade till exakta standarder som är mycket stabila även under höga radiella och axiella krafter. Det går även att uppnå ännu tåligare och hållbarare utrustning genom att använda ett förstärkt axelmaterial (t.ex. 42CrMo4) och starkare lager. Dessutom kan chockabsorberande husmaterial användas för att reducera inverkan av plötsliga tunga rörelser. Med särskilda syntetiska smörjmedel (ISO VG220) och ytbeläggningar kan utrustningen anpassas för att klara mycket höga omgivande temperaturer.

Mångsidig användning – Utöver 600 rullbordsmotorer använde SMS Meer även andra system från NORD så som till exempel vanliga tappväxelmotorer för kedjetransportörer vid kylbadet. Där har dessa standardväxlar kunnat ersätta de specialdesignade växlarna som tidigare användes. Fyra industriväxlar med högt vridmoment för uträtning av de tunga ämnena innan de åker in i valsarna har in- och utgående axlar på båda sidor och kan således köras åt valfritt håll. I dessa industriväxlar sattes omkodare från SMS Meer in i särskilda drivaxlar med lämpliga borrhål.

Stor branschexpertis – NORD har samarbetat med SMS Meer i över tio år på ett antal projekt. NORD har ett stort utbud av passande drivlösningar för stål- och metallindustrin för applikationer så som till exempel rullbord, kylbäddar, skärlinjer, gjutpannor och andra delar av tillverkningsprocessen.

Ladda ner fallstudien

Case_study_download_teaser

Ladda ner fallstudien av SMS MEER i PDF här ladda ner | PDF (1 MB)