NORD CAD

Download

S týmto programom je možné jednoducho k Vami vybranému pohonu vytvoriť výkresy 1:1, alebo rozmerové výkresy. V príjemnom „Windows“ prostredí je možné volit rôzne príslušenstvo k motorom a prevodovkám. Nakoniec je možné výkres vytlačiť, alebo exportovať do Vášho CAD programu.