Software

NORD CON 2.8

NORD CON

Software na parametrovanie meničov frekvencie NORD.
NORD CON je počítačový program pre riadenie a nastavenie parametrov frekvenčných meničov firmy NORD. Pomocou NORD CON môže byť riadených až 31 frekvenčných meničov súčasne cez rozhranie RS485. Komunikácia s frekvenčnými meničmi prebieha cez sériové rozhranie PC.
Pre testovanie a uvedenie do prevádzky môžu byť pripojené frekvenčné meniče riadené cez PC. Aktuálny stav frekvenčného meniča je možné počas tejto doby sledovať. S pomocou makra môžu byť vypracované celé priebehy procesov. NORD CON umožňuje vypracovanie, dokumentáciu a zachovanie nastavení parametrov frekvenčného meniča. K tomu je možné všetky nastavenia parametrov uložiť, prípadne preniesť do frekvenčného meniča. Je možné offline - t.j. bez zapojeného frekvenčného meniča - parametrové databanky vytvárať alebo spracovávať. Ďalej existuje možnosť diaľkovo riadiť pripojené frekvenčné meniče. Pri diaľkovom ovládaní frekvenčného meniča sa simuluje odpovedajúca ovládacia jednotka na PC. Týmto spôsobom môžu byť obsluhované prístroje, ktoré sú buď ťažko dostupné alebo neobsahujú žiadnu ovládaciu jednotku.

Jazyky:
Anglicky , Nemecky
Systémové požiadavky:
Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Dátum vydania:
26. 6. 2020
Verzia:
2.8
Stiahnuť:
Štart
Späť na prehľad