Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážená užívateľka, vážený užívateľ,

keďže je pre nás dôležité, aby ste sa pri prezeraní našej internetovej stránky cítili bezpečne a príjemne a ochrana Vášho súkromia má pre nás vysokú prioritu, usporiadali sme našu internetovú ponuku tak, aby bolo jej používanie v zásade anonymné.

Pri všetkých postupoch spracovania údajov sa riadime zákonnými predpismi. Nasledujúce vyhlásenie Vám poskytne prehľad o tom, ktorý druh údajov zbierame, akým spôsobom tieto údaje používame a odovzdávame ďalej, aké bezpečnostné opatrenia sme zaviedli na ochranu Vašich osobných údajov a akým spôsobom môžete získať oznámenie o informáciách, ktoré nám boli odovzdané.

Zaobchádzanie a údajmi uchádzačov o zamestnanie

Údaje uchádzačov o zamestnanie sa u nás ukladajú len na účely prijímacieho procesu a následne po ňom alebo najneskôr do šiestich mesiacov po obsadení miesta iným spôsobom sa vymažú.

§ 2 Používanie, odovzdávanie a mazanie osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje používame na zodpovedanie Vašich otázok, spracovanie Vašich objednávok, kontrolu bonity a za účelom technickej správy internetových stránok.

Vaše osobné údaje sa odovzdajú tretej strane len v prípade, že je to potrebné za účelom realizácie zmlúv alebo na účely zúčtovania, prípadne na úhradu náhrad, alebo ak k tomu dáte výslovný súhlas. Okrem toho môže byť potrebné, aby sme pri objednávke odovzdali Vašu adresu a údaje objednávky doručovateľovi, keď je Vám dodávka doručovaná priamo z výroby. Naši doručovatelia dostávajú len tie informácie, ktoré sú potrebné na plnenie ich príslušných úloh. Iné použitie informácií nie je povolené. Okrem toho sme oprávnení odovzdať osobné údaje na účely inkasa. Ak v súvislosti s objednávkou vykonáme dodávku pred platbou (napríklad pri kúpe na faktúru), identitu a bonitu zákazníka si dokážeme dať overiť len u poskytovateľa takýchto služieb.

Nevylučujeme ani to, že anonymizované údaje o používaní využijeme na účely prieskumu trhu. Identifikácia používateľov je pritom však vylúčená.

Upozorňujeme na to, že sme v jednotlivých prípadoch oprávnení poskytnúť na príkaz kompetentných orgánov informácie o údajoch, ak je to potrebné na účely trestného stíhania, odvrátenia nebezpečenstva krajinskými policajnými orgánmi, na splnenie zákonných úloh spolkových a krajinských orgánov ústavnej ochrany, spolkovej spravodajskej služby alebo vojenskej spravodajskej služby alebo na presadzovanie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva.

§ 3 Bezpečnostné upozornenie

Prijali sme množstvo bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov primeraným spôsobom a v primeranom rozsahu.

Naše databázy sú chránené fyzickými a technickými, ale aj procesnými opatreniami, ktoré obmedzujú prístup k informáciám na zvlášť k tomu oprávnené osoby v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Náš informačný systém sa nachádza za softvérovým firewallom na zamedzenie prístupu z iných sietí, ktoré komunikujú s internetom. Prístup k osobným údajom dostávajú len poverení zamestnanci, ktorí tieto informácie potrebujú na plnenie špeciálnych úloh. Naši zamestnanci sú školení v otázkach bezpečností a praktík ochrany osobných údajov.

Osobné údaje získavané prostredníctvom našich internetových stránok sú prenášané zašifrovaným prenosom s využitím technológie Transport Layer Security ("TLS"), ktorá je štandardom v tomto odvetví. Citlivé informácie, napríklad čísla kreditných kariet alebo informácie o účtoch, sú pre vyššiu bezpečnosť zašifrované.

Vaše heslo na prístup do našich internetových stránok by ste nikdy nemali sprístupniť tretej osobe a mali by ste ho pravidelne meniť. Pred opustením našich stránok by ste sa mali odhlásiť a zatvoriť prehliadač, aby sa predišlo získaniu prístupu do Vášho používateľského účtu neoprávnenými používateľmi. Pri komunikácii cez e-mail nie je z našej strany možné zaručiť úplnú bezpečnosť údajov.

§ 4 Súbory Cookies, nástroje internetovej analýzy a doplnky sociálnych sieti

Súbory "cookies" sú malé súbory, ktoré nám pri Vašej návšteve našich internetových stránok umožňujú uložiť vo Vašom PC špecifické informácie o Vás. Súbory cookies nám pomáhajú zisťovať frekvenciu používania a počet používateľov našej internetovej stránky, ako aj vytvárať našu ponuky pre Vás čo najbezpečnejšie, najkomfortnejšie a najúčinnejšie.

Po prvé používame takzvané ""session cookies"", ktoré sa priebežné ukladajú výlučne po dobu trvania Vášho používania niektorej z našich internetových stránok. Po druhé používame ""trvalé cookies"" na zachytenie informácií o počítačoch, ktoré opakovane pristupujú na našu internetovú stránku. Vďaka tomu Vám môžete ponúknuť optimálne usmernenie pri používaní, ""rozpoznať"" Vás a prezentovať Vám pri opakovaných návštevách čo najrozmanitejšiu internetovú stránku a nové obsahy. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Doba platnosti trvalého súboru cookie je 60 dní. Po uplynutí týchto 60 dní sa súbor cookie automaticky vymaže. Neukladá sa meno, IP adresa ani iné údaje o Vašej skutočnej identite, nevytvárame si ani žiadne individuálne profily o vašom používateľskom správaní.

Naše ponuky sa dajú používať aj bez súborov cookie. Ukladanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači deaktivovať, obmedziť na určité internetové stránky alebo ho môžete nastaviť tak, aby Vás upozornil pred odoslaním súboru cookie. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať z pevného disku svojho PC. Pamätajte však na to, že v takom prípade musíte počítať s obmedzeným zobrazením našej internetovej stránky a s obmedzeným usmernením pri používaní.

Používame službu Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej len ""Google""). Google Analytics používa tzv. súbory cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania našich internetových stránok. Informácie o Vašom používaní vygenerované prostredníctvom súboru cookie sa spravidla prenesú na server spoločnosti Google v USA a uložia sa tam. Na základe aktivácie anonymizácie IP na našich internetových stránkach však spoločnosť Google najskôr skráti Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov dohody o európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a skráti sa až tam. Spoločnosť Google bude používať tieto informácie v našom zastúpení na analýzu používania našich internetových stránok Vami, na zostavovanie hlásení o aktivitách na internetových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a internetu našej spoločnosti. IP adresa prenesená z Vášho prehliadača v rámci systému Google Analytics nebude zahrnutá do ostatných údajov spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookies môžete zakázať príslušným nastavením vo Vašom softvérovom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našich internetových stránok v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zberu údajov vygenerovaných v súboroch cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie našich internetových stránok (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google a tiež spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok k prehliadaču dostupný na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bližšie informácie získate na stránke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov). Upozorňujeme Vás na to, že systém Google Analytics bol na našich internetových stránkach rozšírený o program ""gat._anonymizeIp();"" na zabezpečenie anonymizovaného zberu IP adries (tzv. maskovanie IP).

Zberu systémom Google Analytics môžete zabrániť aj tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Vytvorí sa tzv. súbor opt-out cookie, ktorý zabráni zberu Vašich údajov pri návšteve internetovej stránky v budúcnosti: Deaktivovanie systému Google Analytics .

YouTube

Na našej stránke príležitostne používame videá zo služby YouTube. Tieto videá spadajú pod „Rozšírený režim ochrany osobných údajov“, pričom podľa služby YouTube sa o návštevníkoch internetovej stránky neukladajú žiadne údaje, ak nedôjde k prehratiu videa. Ak prehráte video, potvrdzujete tým, že súhlasíte so spracovaním týchto údajov prevádzkovateľom služby YouTube ako zodpovednou osobou, a že na toto spracovanie nemáme ďalej žiadny vplyv. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov služby YouTube, ktoré nájdete tu: https://www.youtube.com/privacy .

Uzatvorená skupina používateľov myNORD

Prostredníctvom uzatvorenej oblasti myNORD si môžete pozerať aktuálne, prípadne minulé zákazky a zisťovať predbežné dodacie lehoty. Prenos údajov od nás k Vám je v takom prípade zašifrovaný technológiou TLS.

Prihlasovacie údaje do oblasti myNORD Vám odovzdáme cez e-mail resp. telefonicky. Údaje objednávok sú samozrejme viditeľné len pre Vás ako zákazníka. Za týmto účelom sme nechali túto oblasť certifikovať nezávislým znalcom v oblasti IT bezpečnosti.

Aumago

Spolupracujeme so spoločnosťou Aumago GmbH, poskytovateľom internetových analýz a marketingu cieľových skupín. Spoločnosť Aumago používa takzvané súbory cookie, textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači vo Vašom počítači a obsahujú anonymné údaje o používaní. Z týchto údajov sa dajú pod pseudonymom vytvoriť používateľské profily. Nezbierajú sa však žiadne osobné údaje. Prípadné získané IP adresy sa ukladajú anonymizované vymazaním posledného bloku číslic a nespájajú sa so súbormi cookie. Pri súboroch cookie sa jedná o súbory cookie spoločnosti Aumago alebo o súbory cookie poskytovateľov služieb, využívaných spoločnosťou Aumago, napr. krux digital Inc., Google Inc. atď. Používateľ môže vymazať súbory cookie kedykoľvek priamo vo svojom prehliadači. Spoločnosť Aumago používa tieto údaje na analýzu používania internetovej stránky návštevníkom a na účely online reklamy na báze používania (OBA). Základom spracovania je. Ak si želáte odvolať svoj súhlas v tejto veci, navštívte, prosím, nasledujúcu internetovú stránku: http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/ a kliknite tam na tlačidlo „Browser Opt-out“. Alternatívne môžete aktivovať funkciu „Do Not Track“ v nastaveniach Vášho prehliadača, čo spoločnosť Aumago príslušným spôsobom implementuje.

§ 5 E-mailový a online marketing

HubSpot

Na naše aktivity v oblasti online marketingu využívame riešenie HubSpot . Týmto softvérovým riešením pokrývame okrem iných nasledujúce aspekty nášho online marketingu:

  • E-mailový marketing (pozvánky na výstavy, bulletin atď.)
  • Landing Pages a kontaktné formuláre
  • Social Media Publishing & Reporting
  • Reporting (napr. zdroje premávky, prístupy etc.)

Naše kontaktné formuláre umožňujú návštevníkom našej internetovej stránky zistiť podrobnejšie informácie o našom podniku, sťahovať obsahy, získať bezplatné lístky na výstavy a poskytnúť svoje kontaktné informácie a ďalšie demografické informácie.

Tieto informácie sa uložia na serveroch nášho softvérového partnera HubSpot . Môžeme ich využívať na nadväzovanie kontaktu s návštevníkmi našich internetových stránok a na zisťovanie vášho záujmu o jednotlivé služby nášho podniku. Štatistické údaje o používaní našich online marketingových ponúk slúžia na optimalizáciu funkcií internetových stánok a prípravu obsahov priamo na mieru ich návštevníkov.

V tejto súvislosti nastavili našu e-mailovú službu tak, aby sme boli napr. automaticky informovaní, či a kedy bol e-mail otvorený, a v ktorej chvíli došlo ku kliknutiu na odkaz v e-maili. Znamená to, že za účelom hore popísaných aktivít e-mailového marketingu a online marketingu sa zaznamenáva aj úplná IP adresa návštevníka internetovej stránky, neukladá sa však natrvalo.

Máte možnosť zabrániť sledovaniu službou HubSpot tak, že kliknete na nasledujúci odkaz: Deaktivovanie sledovania službou HubSpot .Následne sa u Vás vytvorí súbor cookie, ktorý spôsobí, že služba HubSpot už viac nebude sledovať Vaše aktivity.

Tento súbor cookie má platnosť dva roky.

Všetky nami zhromažďované informácie podliehajú predpisom na ochranu osobných údajov. Zhromažďované informácie využívame výlučne na optimalizáciu našich služieb.

HubSpot je softvérová spoločnosť z USA s pobočkou v Írsku.

Kontakt:

HubSpot

2nd Floor 30 North Wall Quay

Dublin 1, Írsko,

Telefón: +353 1 5187500.

Spoločnosť HubSpot je certifikovaná podľa podmienok rámcovej dohody " EU - U.S. Privacy Shield Frameworks " a podlieha známke TRUSTe 's Privacy Seal a rámcovej dohode „U.S. - Swiss Safe Harbor“.

Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosťou HubSpot

Ďalšie informácie o spoločnosti HubSpot vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov v EÚ

Ďalšie informácie o súboroch cookies používaných spoločnosťou HubSpot nájdete tu a tu

§ 6 Právo na informácie

Kedykoľvek máte právo na informáciu o uložených údajoch týkajúcich sa Vašej osoby, ich pôvodu a príjemcoch, ako aj o účele spracovania údajov. Pri otázkach na tému ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na našu osobu poverenú ochranou osobných údajov. Nájdete ju na nasledujúcich kontaktných údajoch:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88

28217 Bremen, Germany

Phone: +49 421 69 66 32 0

Email: office@first-privacy.com

§ 7 Sťažnosť

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, keď dospeje k záveru, že spracovanie údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na podanie sťažnosti je možné uplatniť obzvlášť u dozorného orgánu v členskom štáte v mieste pobytu dotknutej osoby alebo v mieste predpokladaného porušenia.

§ 8 Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú právo na informácie od zodpovedných osôb o osobných údajoch, ktoré sa ich týkajú a na opravu nesprávnych údajov alebo na vymazanie údajov, ak k tomu vznikne základ uvedený v čl. 17 vyhlášky DSGVO, napr. keď údaje nie sú viac potrebné na sledované účely. Okrem toho má právo na obmedzenie spracovania, keď vznikne niektorý z predpokladov uvedený v čl. 18 vyhlášky DSGVO a na prenos údajov v prípadoch podľa čl. 20 vyhlášky DSGVO. V prípade nadobudnutia údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. e (spracovanie údajov na úradné plnenie úloh resp. na ochranu verejných záujmov) alebo písm. f (spracovanie údajov na ochranu oprávnených záujmov), má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej mimoriadnej situácie. Osobné údaje potom prestaneme spracúvať, iba ak by existovali preukázateľné nutné vážne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, vykonanie a obranu právnych nárokov. Námietku odošlite, prosím, na adresu: office@first-privacy.com .

§ 9 Upozornenie na právo na námietku proti priamej reklame

Vaše údaje spracúvame na účely priamej reklamy. Proti tomuto spracovaniu máte vlastné právo na námietku, ktorého výkon povedie k ukončeniu spracovania na účely priamej reklamy. Námietku odošlite, prosím, na adresu: office@first-privacy.com