História NORDu

Účelový rast

Mr. Schlicht and Mr. Kuechenmeister - Founder of the NORD Drivesystems Group

1965 Založenie spoločnosti

Už od založenia firmy NORD v roku 1965 dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny spoločnú stratégiu uspokojovania požiadaviek zákazníkov.

1977 Výstavba moderného zývodu na výrobu ozubených kolies.
1979 Založenie dcérskych spoločností po celom svete.
1981 Zavedenie konštrukcie "blokovej skrine" u všetkých prevodoviek.
1983 Výstavba vlastného závodu na výrobu elektromotorov.
1984 Výstavba závodu na výrobu frekvenčných meničov
1987 Výstavba závodu na výrobu vlastných motorov v Taliansku
1991 Výstavba závodu na opracovanie liatinových a ocešových dielov v Gadebusch

Spolu pohneme všetkým

Už od založenia firmy NORD v roku 1965 dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny spoločnú stratégiu uspokojovania požiadaviek zákazníkov.

1998 Výstavba montážnych závodov vo Francúzsku
2000 Výstavba montážnych závodov vo Veľkej Británii a Rakúsku
2001 Výstavba montážnych závodov v Číne
2002 Dokončenie 3.etapy výstavby v Gadebusch (ca. 7.200 m²)
2003 Založenie dcérskej spoločnosti v Rusku
2004 Rozšírenie výrobných kapacít v motorárni v Taliansku
2005 40 rokov od založenia Getriebebau NORD.
Slávnostné otvorenie automatizovaného regálového skladu v sídle firmy.
2006 Otvorenie nového výrobného závodu elektronických produktov v Aurichu, Nemecko
2007
location_bartgeheide
2011 Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS slávnostne otvára štvrtú etapu výstavby výrobného závodu v Gadebuschi a oslavuje 25-ročné jubileum spoločnosti NORD GEAR Ltd. V Bramptone v Kanade. V Číne oslavuje značka NORD otvorenie druhého závodu v Tianjine, približne 100 km juhovýchodne od Pekingu a na piatom kontinente otvára dcérsku spoločnosť NORD Austrália v Darwine.
2012 V súčasnosti má spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS zabezpečenú celosvetovú prítomnosť prostredníctvom 35 dcérskych spoločností . Predajná a servisná sieť značky NORD je navyše doplnená o predajných a servisných partnerov vo viac ako 60 krajinách. S vysoko motivovaným tímom spolupracovníkov a kompletným spektrom technologicky a kvalitatívne vynikajúcich produktov pohonnej techniky je podnik výborne pripravený na výzvy budúcnosti.
Headquarter from NORD Drivesystems Group in Bargteheide, Germany
2015 - 50. výročie založenia firmy
- Stavba novej administratívnej budovy v Bargteheide
2016 - Rozšírenie výrobnej plochy o 3,300m² pre finálnu úpravu skríň prevodoviek v Gadebusch
- Uvedenie nového decentrálneho meniča / distribútora NORDAC LINK
- Nová budova pre montáž a distribúciu v Siheung, Južná Kórea
2017 - Nová priemyselná prevodovka, veľkosť 15,000 Nm
- Rozšírenie výrobnej plochy o 2,000 m² v NORD Gear, Waunakee, USA
2018 - Uvedenie na trh - nové 1-stupňové čelné prevodovky NORDBLOC.1
- Nová budova predajných kancelárií a servisného centra v Podleze, Poľsko