História NORDu

Účelový rast

Už od založenia firmy NORD v roku 1965 dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny spoločnú stratégiu uspokojovania požiadaviek zákazníkov.

Mr. Schlicht and Mr. Kuechenmeister - Founder of the NORD Drivesystems Group

1965 Založenie spoločnosti

1977 Výstavba moderného zývodu na výrobu ozubených kolies.
1979 Založenie dcérskych spoločností po celom svete.
1980 Zavedenie konštrukcie "blokovej skrine" u všetkých prevodoviek.
1983 Výstavba vlastného závodu na výrobu elektromotorov.
1985 Výstavba závodu na výrobu frekvenčných meničov
1992 Výstavba závodu na opracovanie liatinových a ocešových dielov v Gadebusch
Nord-traidshow

Spolu pohneme všetkým

Už od založenia firmy NORD v roku 1965 dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny spoločnú stratégiu uspokojovania požiadaviek zákazníkov.

1997 Výstavba závodu na výrobu vlastných motorov v Taliansku
1998 Výstavba montážnych závodov vo Francúzsku
2000 Výstavba montážnych závodov vo Veľkej Británii a Rakúsku
2001 Výstavba montážnych závodov v Číne
2002 Dokončenie 3.etapy výstavby v Gadebusch (ca. 7.200 m²)
2003 Založenie dcérskej spoločnosti v Rusku
2004 Rozšírenie výrobných kapacít v motorárni v Taliansku
2005 40 rokov od založenia Getriebebau NORD.
Slávnostné otvorenie automatizovaného regálového skladu v sídle firmy.
2006 Otvorenie nového výrobného závodu elektronických produktov v Aurichu, Nemecko
2007
location_bartgeheide
2011 Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS slávnostne otvára štvrtú etapu výstavby výrobného závodu v Gadebuschi a oslavuje 25-ročné jubileum spoločnosti NORD GEAR Ltd. V Bramptone v Kanade. V Číne oslavuje značka NORD otvorenie druhého závodu v Tianjine, približne 100 km juhovýchodne od Pekingu a na piatom kontinente otvára dcérsku spoločnosť NORD Austrália v Darwine.
2012 V súčasnosti má spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS zabezpečenú celosvetovú prítomnosť prostredníctvom 35 dcérskych spoločností . Predajná a servisná sieť značky NORD je navyše doplnená o predajných a servisných partnerov vo viac ako 60 krajinách. S vysoko motivovaným tímom spolupracovníkov a kompletným spektrom technologicky a kvalitatívne vynikajúcich produktov pohonnej techniky je podnik výborne pripravený na výzvy budúcnosti.
Headquarter from NORD Drivesystems Group in Bargteheide, Germany
2015 - 50. výročie založenia firmy
- Stavba novej administratívnej budovy v Bargteheide
2016 - Rozšírenie výrobnej plochy o 3,300m² pre finálnu úpravu skríň prevodoviek v Gadebusch
- Uvedenie nového decentrálneho meniča / distribútora NORDAC LINK
- Nová budova pre montáž a distribúciu v Siheung, Južná Kórea
2017 - Nová priemyselná prevodovka, veľkosť 15,000 Nm
- Rozšírenie výrobnej plochy o 2,000 m² v NORD Gear, Waunakee, USA
2018 - Uvedenie na trh - nové 1-stupňové čelné prevodovky NORDBLOC.1
- Nová budova predajných kancelárií a servisného centra v Podleze, Poľsko