Novinky –

Tire Technology 2018 - úspešný debut na veľtrhu

Veľtrh Tire Technology sa konal v Hannoveri v dňoch 20. až 22. februára 2018. NORD tu prvýkrát vystavil a predstavil inteligentné riešenia pohonu od jedného dodávateľa.

Bargteheide , 2018-03-20

Veľtrh Tire Technology je najlepšou prehliadkou dizajnu, vývoja a výroby pneumatík na svete a absolútnou nevyhnutnosťou pre členov tohto odvetvia. Viac ako 280 vystavovateľov predstavilo v polovici februára svoj súčasný vývoj, najnovšie produkty a hlavné technologické trendy v Hannoveri. Prvýkrát tak spoločnosť NORD verejne predstavila svoje odborné znalosti a inovatívnu silu, ako aj svoje technické know-how, medzinárodnému priemyslu pneumatík. Výkonný riaditeľ spoločnosti NORD Dr. Omar Sadi: "Máme dlhoročné skúsenosti s intralogistikou a viac ako 100 ďalších odvetví. Ďalším logickým krokom bolo ponúknuť naše riešenia pre priemysel pneumatík."

Ako poskytovateľ systému inteligentných riešení pohonov spoločnosť NORD predstavila svoju ponuku vysokovýkonných produktov pre technológiu pohonov na optimalizáciu spotreby energie a nákladov, ako aj komplexných služieb. Dr. Sadi: "Veľtrh prekonal naše očakávania, od odborných návštevníkov, zákazníkov a výrobcov bol obrovský záujem a získali sme veľa zaujímavých kontaktov, určite tam budeme v budúcom roku."