Hliník namiesto nerezu

Ľahko umývateľné prevodovky a
špeciálne povrchy pre hygienické
pohony

V potravinárstve, nápojárstve aj vo farmaceutických výrobách je hygienický design nutnosťou ako pre jednotlivé stroje, tak pre celé prevádzky. Periodické čistenie a sterilizácia vykonávaná počas výroby je kľúčovým hygienickým požiadavkom a sprísňuje tak požiadavky na pohonnú techniku používanú vo výrobných zariadeniach.

Vďaka inovatívnym riešeniam ako je špeciálny umývateľný povrch a nová rada kužeľočelných hygienických prevodovek môže NORD Drivesystems ponúknuť technicky aj ekonomicky atraktivne riešenie pre výrobcov strojov aj samotných uživateľov.

WashDown - Unikátna hliníková skriňa - NSD TUPH -
Špeciálne pre potravinárstvo

Nová dvojstupňová kužeľočelná prevodovka NORD je ľahko čistiteľná v akejkoľvek montážnej polohe

NORD Drivesystem dodává už dlhšiu dobu svoje olejotesné prevodovky do mokrých prevádzko v potravinárskom a nápojovom priemysle. Špeciálne vyhotovenie dostupné pre kompletný sortiment prevodoviek ponúka možnosť prevádzky v nízkych a vysokých teplotách, zahŕňa ochranné povrchy a špeciálne mazivá. Uvedením novej dvojstupňovej kužeľočelnej prevodovky so špeciálnym designom pre hygienickú prevádzku ponúka teraz NORD aj prevodovku pre intenzívne časté čistenie s použitím agresívnych čistiacich prostredkov. Prevodovka je vhodná pre čistenie ako kyselými, tak i zásaditými prostriedkami. Pretože všetky vonkajšie povrchy majú zakrievenia s veľkými polomermi, múžu čistiaceí kvapaliny ľahko stekať vo všetkých montážnych polohách. Na skrini nie sú žiadne priehlbne alebo slepé otvory. Skriňa prevodovky je vyrobená tlakovým liatím hliníka a odoláva korózii omnoho lepšie než liatinové vyhotovenie. Vďaka ďalším opatreniam, ako je inovativna úprava povrchu "NSD tupH", možno prevodovkám poskytnúť ochranu pre špecifické aplikácie.

Nová rada prevodoviek obsahuje 5 veľkostí s výstupnými momentami od 90 do 660 Nm.

Umývateľné prevodovky sú veľmi malé a ľahké. V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi narástla výkonová hustota o 60%. Preto sú vhodné nielen pre potravinárstvo ale aj pre iné odvetvia, kde sa používajú štandardné kužeľočelné prevodovky, napríklad pre dopravníky. Ich znížená hmotnosť potom minimalizuje spotrebu energie obzvlášť v aplikáciách, kde sa samotné pohony pohybujú. Nové prevodovky majú väčšieí, vysoko odolné ložiská na výstupnom hriadeli a sú teda vhodné pre vyššie zaťaženie. Doplnkovo možno zvoliť dvojité tesnenie pre zvýšenú prevádzkovú bezpečnosť. Prevodovky sú vybavené krátkym IEC-adaprérom, môžu byť kombinované s motormi NORD, prípadne s motormi iných dodávateľov. Nové umyvateľné prevodovky sú dostupné od druhého štvrťroku roku 2012.

Alternatíva nerezového vyhotovenia: NSD tupH

Optimalizácia povrchov je ďalším ohniskom záujmu pre vývojové oddelenie NORD. Uvedením technológie úpravy povrchu "NSD tupH" je teraz NORD schopný poskytnúť riešenie pre vysoké hygienické nároky, ktoré by inak vyžadovali použitie nerezových skríň prevodoviek. Táto technológia neznamená lakovanie skríne - miesto toho prechádzajú prevodové skríne špeciálnou úpravou, pri ktorej sa nenanáša žiaden ďalší materiál. Úprava je založená na katalytickom procese ktorý robí povrch hliníkovej skríne 6-7x tvrdší. Pre vytvorenie hladkého povrchu je na vytvdzený materiál aplikovaný tmel.

Prevodovky s povrchom "NSD tupH" sú schopné odolať aj veľmi náročnému prostrediu s chemickými čistiacimi prostriedkami používanými v potravinárskom, nápojovom a farmaceutickom priemysle. Rozsiahle testy povrchov "NDS tupH" potvrdili, že povrch neutrpel žiadne poškodenie dokonca ani po jednom roku umývania slanou vodou, vrátane použitia agresívnych chemických čistidiel a vysokotlakých trysiek. Test ostrekom slanou vodou nepreukázal po 1000 hodinách žiadnu koróziu. Povrch "NSD tupH" preukázal mimoriadnu odolnosť taktiež pri teste na odlupovanie v porovnaní s tradičnými povrchovými úpravami: V prípade prevodovky s povrchom lakovaným, niklovaným prípadne nikel-teflonovaným musí užívateľ počítať s rizikom odlupnutia povrchu, napríklad pri mechanickom poškodení. V pripade úpravy NSD tupH nie je odlupnutie možné, povrch je naviac odolný proti poškriabaniu.

Široká ponuka produktov namiesto špeciálneho modelu

Na rozdiel od nerezového prevedenia, kedy väčšina výrobcov dodáva len niekoľko málo typov prevodoviek, je technológia povrchu "NSD tupH" dostupná pre širokú paletu výrobkov - užívatelia si môžu vybrať zo všetkých typov hliníkových prevodoviek. Hmotnosť je ďalšou výhodou. Pretože hliník je podstatne ľahší ako liatina, ponúka toto riešenie celkovo nižšiu hmotnosť. V neposlednej rade sú prevodovky s povrchom "NSD tupH" lacnejšie ako nerezové vyhotovenie.