Národné právne úpravy

Implementácia mezinárodnej normy IEC 60034-30-1:2014 bude vykonávaná rôznymi spôsobmi.

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Národné právne úpravy v detailoch

Podrobnejší pohľad na situáciu v Európe, USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande, Brazílii, Mexiku, Číne a Kórei.