Energeticky úsporné pohony

Spotreba energie elektrických pohonov

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

V priemyselných aplikáciách tvoria elektrické pohony 30% až 40% celkovej elektrickej spotreby. Optimalizácia účinnosti pohonov, vrátane optimalizácie samotných procesov a technólogií, teda má zmysel - potenciál úspor sa pohybuje mezi 30% až 60%.

International Standard Internationaler Standard

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Právne predpisy krajiny

Prechod na IE3 motory od 1.januára 2017 zvládnete s energeticky úspornými motormi NORD

Transition_to_IE3_m700

Od 1.januára 2017 sa sprísnili požiadavky na úspornosť energetických motorov použitých v Európskej únii podľa Nariadenia Komisie (EC) 640/2009 implementujúce Európsku smernicu 2009/125/EC.