IEC 60034-30

Mezinárodná norma - triedy energetickej účinnosti

V súčastnosti existuje mnoho noriem pre enegretickú účinnosť asynchrónnych motorov, ktoré platia v rôzných krajinách celého sveta. Medzi týmito normami sú často veľké rozdiely - niektoré platia ako záväzné normy, niektoré len ako doporučenie. Navyše, rozdiel nie je len v rôznych normách a zákonoch týkajúcích sa energetickej účinnosti, rozdiely sú aj v spôsobe testovania a metódách pre určenie účinnosti. Medzinárodné porovnanie účinností motorov nie je jediným problémom; taktiež certifikácia motorov pre jednotlivé krajiny e veľmi drahá.

Z týchto dôvodov IEC (mezinárodná elektrotechnická komisia) vypracovala novú normu, ktorej cieľom je harmonizácia tried energetickej účinnosti pre celý svet. Nová norma IEC 60034-30-1:2014 má nahradiť rôzne národné normy. Súčasne bola vydaná aj ďalšia nová norma, IEC 60034-2-1:2007, ktorá zjednocuje metódy merania účinnosti.

Pretože sa jedná o zákonnú normu, núti to nielen užívateľa k použitiu energeticky účinných pohonov, ale rovnako aj výrobci sú tlačení k výrobe účinnejších pohonov.

International Standard Internationaler Standard

IEC 60034-30-1:2014

    Získajte normu IEC 60034-30-1:2014 priamo od IEC (mezinárodná elektrotechnická komisia). Na základe tejto medzinárodnej normy vyvinul NORD svoje najnovšie IE2 motory.