Záväzné termíny a dostupnosť
motorov NORD IE2 / IE3

Krajina
Trieda účinnosti Začiatok platnosti Dostupnosť v NORDe
Európa IE2 jún 2011 dostupné
Európa IE3 2015/2017 dostupné
Switzerland IE2 2011 dostupné
USA Premium (IE3) december 2010 dostupné
Kanada Premium (IE3) december 2010 dostupné
Brazília Alto Redimento (IE2) december 2009 dostupné
Čína Grade 2 (IE2) jún 2011 dostupné
Kórea MEPS (IE2) január 2010 dostupné
Austrália MEPS (IE2) 2006 dostupné
Mexiko MEPS (IE3) 2011 dostupné