Informácie o produkte

Product images

Podrobnosti

Výkon:
0.16 - 250 hp

Motory pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov môžu byť dodané podľa kategórií ATEX 2G alebo 3G. Ponúkané sú riešenia na základe ochrany voči vznieteniu "zvýšená bezpečnosť" (e), "tlakový uzáver" (d/de) a "neiskriace prevedenie" (n).

NORD má dlhoročné skúsenosti s ochranou proti výbuchu v prostredí s prachmi i plynmi a vyrába pohony spĺňajúce požiadavky európskej smernice 94/9/EC z roku 2003. Certifikáciu vykonáva inštitúcia Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) a DEKRA EXAM GmbH.

Na želanie možno dodať aj pohony, ktoré kombinujú ochranu voči výbušným prachom a plynom (kategórie 2 a 3). Avšak tieto pohony nemožno využívať v prostredí, kde sa vyskytujú oba vplyvy súčasne.

NORD dodáva motory z vlastného vývoja pre všetky dôležité trhy po celom svete. Táto nezávislosť ponúka zákazníkom rozhodujúcu výhodu krátkych dodacích lehôt a spoľahlivosti.

rýchly prístup