Informácie o produkte

Product images

Podrobnosti

Výkon:
0.16 - 30 hp

Nevýbušné motory NORD možno dodať podľa ATEX kategorie 2D a 3D, pre Zóny 21 a 22. Motory využívajú ochranu proti vznieteniu krytím (tD).

NORD má dlohoročné skúsenosti s ochranou proti výbuchu v prostredí s prachmi i plynmi a vyrába pohony spĺňajúce požiadavky európskej smernice 94/9/EC z roku 2003. Certifikáciu vykonáva inštitúcia Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) a DEKRA EXAM GmbH.

Na želanie je možné dodať aj pohony, ktoré kombinujú ochranu proti výbušným prachom aj plynom (kategórie 2 a 3). Avšak tieto pohony nemožno využívať v prostredí, kde sa vyskytujú oba vplyvy súčasne.

NORD dodává motory z vlastného vývoja pre všetky dôležité trhy po celom svete. Táto nezávislosť zákazníkom ponúka rozhodujúcu výhodu krátkych dodacích lehôt a spoľahlivosti.

rýchly prístup