Informácie o produkte

Product images

Podrobnosti

Výkon:

NORD dodává motory podľa platných medzinárodných štandardov týkajúcich sa energeticky úsporných pohonov. Okrem zníženej spotreby sa motory NORD vyznačujú aj robustnou konštrukciou a níukymi nárokmi na údržbu.

Energeticky úsporné motory sú navrhnuté tak, že vonkajšieí rozmery zostávajú (až na niekoľko výnimiek) zachované. Nie je teda nutné vykonávať zmeny v strojných konštrukciách.

IE4 motory ponúkajú:

  • Extrémne vysokú účinnosť vyžadavanú pre splnenie triedy IE4, vďaka technológii synchrónneho motora s permanentnými magnetmi (PMSM - "Permanent Magnet Synchronous Motor)
  • Vynikajúci priebeh závislosti momentu na otáčkach
  • Vynikajúce dynamické parametre
  • Vysokú účinnosť aj pri čiastečnom zaťažení motora, v kombinácii s frekvenčnými meničmi NORD

IE4 motory sú dodávané v rozsahu výkonov 1,1kW až 5,5 kW.

rýchly prístup