Cement / minerály

RIEŠENIA POHONU PRE CEMENTÁRSKY PRIEMYSEL

Stavebné materiály s obsahom cementu sú nevyhnutné pre stavby s dlhou životnosťou. Výroba cementu je však náročný proces, ktorého jednotlivé procesné kroky majú vysoké energetické nároky. Energia je preto jedným z najväčších nákladových faktorov v odvetví. Z tohto dôvodu sa pri výrobe cementu vyžadujú pohony, ktoré na jednej strane odolajú drsným podmienkam prostredia a na druhej strane pracujú s mimoriadnou energetickou účinnosťou.

Cement_bagged

Cement Solution

Naše komponenty a systémy pohonov

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS je viac ako 45 rokov doma v takmer každom priemyselnom odvetví, v ktorom sa používajú dopravno-technické riešenia. Naše komponenty a systémy pohonov sú nevyhnutné všade tam, kde musíte niečím pohybovať, pretože každý pohyb potrebuje pohon - a to čo najúčinnejší a najbezpečnejší. Z tohto dôvodu ponúkame kompletné spektrum mechanickej, elektrickej a elektronickej pohonnej techniky pod jednou strechou, od energeticky účinných motorov a bezstratových prevodoviek až po centralizovanú a decentralizovanú riadiacu techniku s funkciami na úsporu energie.

Microsite
cement.nord.com