DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

Výkonné a spoľahlivé riešenia pre typické
aplikácie v drevospracujúcom priemysle

„Pohony NORD vyhovujú našim potrebám oveľa lepšie ako iné pohony – a okrem toho nás presvedčila aj technická podpora,“ hovorí Brad Macaulay, riaditeľ VFM, kanadský veľkoodberateľ z drevospracujúceho priemyslu.

wood

PREPRAVOVAŤ - POHYBOVAŤ - POLOHOVAŤ

Pohony NORD ovládajú všetky 72-palcové píly

Poháňať decentralizovanou inteligentnou poháňacou technikou

Pohony NORD sú veľmi vhodné pre špecifické požiadavky strojov a zariadení v drevospracujúcom priemysle. Rôzne dopravníky a skladové zariadenia či už valčekové trate alebo regálové sklady sú skladané modulárne a potrebujú príslušnú decentralizovanú integrovanú pohonnú techniku.

Pohybovať a polohovať pomocou servotechniky

Či už pri vŕtaní alebo frézovaní, pri úprave hrán alebo pri pílení sú pri spracovaní dreva potrebné rýchle posuvy, aby bolo možné vyrábať s maximálnou efektivitou. Pre výkonné automatizačné riešenie je servotechnika základným stavebným kameňom. Spojenie servoregulátora, servomotora a prevodovky NORD ponúka vysokú dynamiku a dosahuje zvýšenie kvality a efektívnosti, ktorá by bola pre mechaniku bez servotechniky nedosiahnuteľná. Okrem toho inteligentné servopohony NORD umožňujú jednoduché riadenie v reálnom čase.

saege
Príklad použitia „letmá píla“
Servoregulátory ponúkajú ihneď použiteľné technologické funkcie, ktoré nepotrebujú žiadne programovanie, ale len nastavenie parametrov. Rozsah funkcií ktoré sú k dispozícii je využiteľný od prísunu materiálu až po letmú pílu, pri ktorej je os pílenia zosynchronizovaná s materiálom. Takto je zabezpečený rovný rez bez prerušenia pohybu materiálu. Servoregulátor pritom prispôsobuje svoju funkciu na možné zmeny rýchlosti.

ATEX-Konformita a jej široké spektrum použitia.

NORD ponúka ATEX-Konformitu podľa Európskych predpisov 94/9/EG a 99/92/EG pre elektromotory a prevodovky. Pohony pre drevospracujúci priemysel je možné dodať v krytí až do IP 67. Voľbu prevodovky je možné prispôsobiť zabudovaniu do každého priestoru v každom stroji. Okrem toho sú možné prevedenia pre rôzne teploty ako aj pre rôzne prostredia, v ktorých sa môžu nachádzať rizikové látky, ktoré vyžadujú ochranu pred možnosťou výbuchu. Teda ponúkame výrobný program pohonov s univerzálnym využitím pre výrobcov a používateľov strojov v drevospracujúcom priemysle.