oceľ

RIEŠENIA POHONU PRE OCELIARSKE PROCESY

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS s veľkou kompetenciou pre technické riešenia pohonov je v oceliarskom odvetví známa ako systémový poskytovateľ s individuálnym projektovým poradenstvom a dodávkami prevodovkových motorov do ťažkého prostredia oceliarskeho priemyslu si urobila dobré meno.

steel_motors

NORD-Motors

Pohonné jednotky NORD

Napriek tomu, že prevodovkové motory predstavujú malý podiel na investíciách do oceliarne, aj tak hrajú významnú rolu pre komplexné zariadenie. Pohonné jednotky sa prevádzkujú v drsnom prostredí často v extrémne vysokých teplotách. Znamená to, že musia mať príslušné parametre, aby vyhovovali požiadavkám oceliarenského priemyslu. Pohonné jednotky značky NORD sa používajú na valcovacie procesy s nepretržitou prevádzkou ako aj pre reverzné valcovacie stolice, ktoré po každom valcovaní zmenia smer chodu materiálu. Reverzná prevádzka znamená pre pohon extrémne elektrické, mechanické a tepelné zaťaženie. Charakteristickým znakom valcovacích stolíc je skutočnosť, že valce vrátane valcovaného materiálu musia zrýchliť v najkratšom možnom čase v kombinácii s vysokými spínacími cyklami a navyše musia súčasne aj zmeniť smer otáčania.

Podpora v každej fáze

Dnešný oceliarenský priemysel sa vyvinul na gigantické komplexné odvetvie, ktoré pokrýva svetový dopyt po vozidlách, lodiach, stavbách a pod. Oceliarne vyžadujú dvadsaťštyrihodinový maximálny výkon pri minimálnych nárokoch na údržbu a maximálnej účinnosti.

Microsite
metals.nord.com