Ulusal Düzenlemeler

Uluslararası IEC 60034-30-1:2014 standardının uygulaması farklı şekillerde icra edilecektir.

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Ayrıntılı ulusal düzenlemeler

Burada Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Meksika, Çin ve Kore daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.