IE2 motorlar

Elektrikli tahrik ünitelerinin enerji tüketimi

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app
IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

Endüstriyel uygulamalarda, üretilen elektrik enerjisinin %30 – %40'ından elektrikli tahrik üniteleri sorumludur. Uygulama/süreç dâhil olmak üzere bütün tahrik sistemi verimliliğinin optimizasyonu önemli bir faktördür. Potansiyel, tipik olarak yaklaşık %30 – %60 seviyesindedir.

International Standard
Internationaler Standard

1-phase Motor

Country regulations for energy efficiency on drive solutions
Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Transition_to_IE3_m700