ELECTROMECH

GİRİŞ BACALARI İÇİN TAHRİK SİSTEMLERİ Abu Dhabi'de kanalizasyon tüneli inşaası

Bu ada şehri olan Abu Dhabi'de, yeni kanalizasyon tünelleri büyümekte olan metropol şehrin altında 100 m'ye kadar uzanmaktadır. Eş zamanlı operasyondaki güçlü NORD redüktörleri yardımcı platformları güvenli bir şekilde aşağı derine inen giriş bacalarına götürmek ve tekrar yukarı çıkarmak için kaldıraç sistemlerini etkinleştirir.

electromech_case_study_tunnel_construction

ELECTROMECH

Müşteri

Müşteri Odağı

electromech_case_study_crane

ElectroMech Taşıma Sistemleri (Hindistan) Pvt. Ltd. 1979 yılında kuruldu. Mühendislik şirketi son yıllarda hızlı bir büyüme gerçekleştirdi ve şu an Hindistan'da saygın bir Pazar paylaşımına sahip en büyük vinç üreticisidir. Electromech bitki üretimi ve altyapı projelerinde geniş çaplı uygulamalar için uygun çözümler sunmaktadır. Merkezi Pune'de olan şirket, kapsamlı oranda kaldırma ve vinç sistemleri üretmektedir.

Proje Odağı
Bu tünel inşası projesinde, ElectroMech'in portal vinçleri platformları giriş bacalarının birçok katı 90 metreye kadar bir mesafeye indirmesi gerektiği için, NORD'un tahrik sistemi eşzamanlı operasyon için kesinlikle çok önemlidir. 4'ten 5.5 m genişliğindeki ölçümüyle Emirlik Körfezi'nin "Stratejik Tünel Geliştirme Programı" (STEP) için ana tünel en nihayetinde şehrin altında ve civarlarında yaklaşık 40 km'ye genişleyecektir. Tamamlandığında, yeni kanalizasyon sistemi günlük olarak 800,000 m³'lük atık su atabilecektir.

Proje

Proje Zorluğu

electromech_case_study_tunnel

Abu Dhabi Emirliği'ndeki su tüketimi, kişi başına şaşırtıcı oranda 550 litre miktarındadır. Şaşırtıcı bir şekilde genişleyen nüfus oranıyla metropol şehir oldukça geliştirilmiş bir kapasite ile yepyeni, son teknoloji kanalizasyon ve atık su geri dönüşüm sistemi inşasını yakın dönemde başlatmıştır. Yeraltında derinlerdeki yeni tünellere bağlı olarak yerçekimi tahrikli bir sistem tüm atık suları toplamakta ve kıyıdaki büyük ölçekli pompalama istasyonuna iletmektedir.

Karanlıktan gün ışığına. - Oldukça gelişmiş kentsel alanın altındaki tüneller kazısız oyum aracılığıyla inşa edilmektedir. Hintli vinç üreticisi ElectroMech ile, yardımcı platformların personeli, makineleri ve malzemeleri tünele taşımak ve tekrar çıkarmak için indirebildiği ve kaldırabildiği yerlerde büyük portal sistemlerini üretmek ve bir takım giriş bacalarında kurmak için anlaşılmıştır.

Eşzamanlı kaldırma üniteleri. - En az iki yıllık sürecek delme işlemi için kaldırma ekipmanlarının minimal bakım gereksinimlerine sahip olması gerekmekte ve bu uygulma için oldukça sağlam tahrik çözümlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, aynı vinçte bulunan birkaç tahrik ünitesi mükemmel şekilde eşzamanlı operasyonda çalışmalıdır: insanları, malzemeyi ve araç gereçleri hareket eden bir platform üzerinde uzun süreli olarak güvenli bir şekilde aşağı ve yukarı taşımak için çift olarak çalışan motorlu redüktörler her seferinde platformun seviyede kaldığını sağlaması gerekir.Bu çok önemli fonksiyonel gerekliliğe ek olarak, oldukça fazla sıcaklığa sahip olan Basra Körfezi bölgesinin iklimi göz önünde bulundurulması gereken diğer bir faktördür: tüm bu koşullarla baş edebilmek için tüm tahrik teknolojisi yeterince sağlam olmalıdır.

Uygulama

Uygulama Çözümü

electromech_case_study_abudhabi

Abu Dhabi'deki ana ve ayrıca yardımcı vinç uygulamaları için ElectroMech ve NORD DRIVESYSTEMS ortak mühendisliği yapılmış sarmal eğimli dişli motorlara bağlı olarak tahrik çözümlerine sahiptir. Dişler yüzde 95'ten fazla bir oranda verimlilikle çalışır. Bu dişli motorlar oldukça dirençli olan özel UNICASE gri çok dayanıklı kılıflar ile gelir ve sert dış koşullara karşı mükemmel koruma sağlar.

Dinamik ikili. - Her kaldıraç kaldırma için iki silindir görevlendirir. Bunlardan her biri bir frekans invertörüne bağlı olan ve buradan kontrol edilen bir dişli motorla donatılmıştır. Ağır iş sarmal eğimli dişli motorlar 110 kW nominal güç ve 1,200Nm tork sağlar. Tüm sistem kodlayıcı geri bildirimleri kullanarak ana vinçlerin iki silindirinin mükemmel şekilde eş zamanlı operasyonunu elde etmek için otomatikleştirilmiştir. Giriş bacalarındaki fayda platormunun tek bir tarafa hiç devrilmeden kaldırılıp indirildiğinibi sağlamak için kortejde tam olarak birbiriyle çalışmalıdırlar.

Ortak çözümler. - Ancak ±5°'lik bir devrilme dahilinde düzgün operasyon, başlatma esnasındaki değişen yükler ve oldukça yüksek torklar altında sabit hızlar sağlayan sahaya yönelik kontrol teknolojisine sahip NORD frekans invertörleri tarafından sağlanmıştır. iki aşamalı sarmal eğimli dişli motorlar ve frekans invertörlerini kapsayan bu çözüm NORD ve ElectroMech tarafından üstlenilen bir dizi işbirlikçi projelerde yalnızca en sonuncudur: yıllar boyunca, iki partner çeşitli kaldıraç sistemleri için önemli sayıda uygulamaya özgü tahrik çözümleri üretmiştir.

Örnek Çalışma İndir

Case_study_download_teaser

ELECTROMECH örnek çalışması PDF'ini buradan indirin indir | PDF (505 KB)