GIẢI PHÁP THÔNG MINH

NORD Drivesystems – Chúng tôi cung cấp các
giải pháp truyền động thông minh từ một nguồn duy nhất

Ngay từ ban đầu, NORD DRIVESYSTEMS đã định hướng cung cấp các giải pháp truyền động hoàn thiện từ một nguồn duy nhất. Chúng tôi gọi đó là những GIẢI PHÁP THÔNG MINH. Từ những năm 1965, chúng tôi đã phát triển, sản xuất và cung cấp một trong những dòng sản phẩm truyền động cơ khí, điện và điện tử đa dạng nhất. Những trung tâm công nghệ nghiên cứu và phát triển, các cơ sở sản xuất và công ty con của chúng tôi trên khắp thế giới đảm bảo khả năng hoạt động độc lập cao và có thể đảm bảo cung cấp cho quý khách và tư vấn hiệu quả, phản hồi nhanh chóng và dịch vụ toàn diện.

Bất cứ nơi đâu cần những hệ thống truyền động phức tạp, có độ chính xác và động năng cao, đồng bộ và tin cậy. Đó là những yêu cầu NORD DRIVESYSTEMS luôn đáp ứng trên toàn thế giới với những kiến thức toàn diện, triết lý kinh doanh định hướng khách hàng và công nghệ hệ thống được thiết kế để phù hợp với những yêu cầu.