Tin tức –

Công nghiệp 4.0: Truyền động thông minh và hiệu quả năng lượng

NORD DRIVESYSTEMS trang bị cho công nghệ truyền động trong phạm vi phân quyền sự thông minh để giảm tải cho bộ điều khiển trung tâm và đảm bảo dịch vụ được tối ưu. Tuy nhiên, tính thân thiện với người sử dụng và hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn ngày càng trở nên nổi bật.

Complete electronic drive solutions from NORD Drivesystems Komplettlösungen Elektronische Antriebstechnik von NORD Drivesystems

Bargteheide , 2017-10-11

Khách hàng của chúng tôi đang mong đợi một hệ thống thông minh, cân bằng năng lượng, tổng giám đốc điều hành của NORD ông Dr. Omar Sadi trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã nói. "Các giải pháp truyền động phải phù hợp với ngành công nghiệp 4.0 do đó các nhà sản xuất phải ngày càng phát triển chuyên môn của họ đặc biệt là trong ngành điện tử và phần mềm."

NORD cung cấp kinh nghiệm chuyên sâu về các bộ truyền động, động cơ và biến tần. Kinh nghiệm ứng dụng lâu năm cho phép công ty đầu tư và phát triển dòng sản phẩm hệ thống truyền động thông minh, thân thiện với người sử dụng. Điều này bao gồm các giải pháp truyền động độc lập với tích hợp PLC mà được thực hiện bằng phân quyền kiểm soát. NORD cũng muốn cải thiện hoạt động và hỗ trợ dịch vụ các sản phẩm, trong số đó, cần hỗ trợ cài đặt thông số truyền động. Hơn nữa, công ty đang tối ưu hóa động cơ đồng bộ và không đồng bộ của mình để đạt được hiệu suất năng lượng cao hơn (IE3/4/5). Các hiệu quả năng lượng cao hơn IES0, IES1 và IES2 theo EN 50598-2 cũng đang được xem xét trong nỗ lực này.

https://www.nord.com/cms/vi/product_catalogue/drive_electronics/decentral_drive_solutions_1/pdop_decentral_drive_solutions.jsp