TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

năm 2019

Hãy đến xem “tận mắt” các sản phẩm, giải pháp, và công dụng điển hình của NORD tại các hội chợ thương mại và triển lãm trên toàn thế giới. Một trong những hội trợ dưới đây có thể gần địa chỉ của quý khách. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp quý khách!

Quốc gia   Hội chợ thương mại Thành phố Ngày gian hàng
IN Chemtech Expo Mumbai 2019-02-20 - 2019-02-23 C5, hall 1
DE Einstieg Hamburg 2019-02-22 - 2019-02-23
UK IntraLogisteX 2019 Coventry 2019-02-26 - 2019-02-27 442
MX Food processing exhibition Monterrey 2019-02-26 - 2019-02-28 1936
SG inter airport South East Asia Singapore 2019-02-27 - 2019-03-01 G18
DE tire technology Hanover 2019-03-05 - 2019-03-07 8094, hall 21
US GEAPS Grain New Orleans 2019-03-09 - 2019-03-12 2133
FR CFIA (Food) Rennes 2019-03-12 - 2019-03-14 D26, hall 3
CZ Ampér - Messe für Elektrotechnik Brno 2019-03-19 - 2019-03-22
AU AUSPACK Melbourne 2019-03-26 - 2019-03-29 G075
FR SiTL Paris 2019-03-26 - 2019-03-28 E94
UK PTX Passenger Terminal Expo London 2019-03-26 - 2019-03-28 5085
DE Hanover Fair Hanover 2019-04-01 - 2019-04-05 H31, hall 15
FR Pharmacosmetech Chartes 2019-04-02 - 2019-04-04 G19, hall A
DE BAUMA Munich 2019-04-08 - 2019-04-14 A3.537
US PROMAT Logistics Chicago 2019-04-08 - 2019-04-11 S2088
CN IFAT China Shanghai 2019-04-15 - 2019-04-17
AE Airport Show Dubai 2019-04-29 - 2019-05-01 G18, hall 4-6
BR EXPOMAFE São Paulo 2019-05-07 - 2019-05-11
RO TIB Bucarest 2019-05-14 - 2019-05-17
AT Smart Linz 2019-05-14 - 2019-05-16
UK Pump Centre Exhibition Telford 2019-05-16 - 2019-05-16
CN ACHEMASIA Shanghai 2019-05-21 - 2019-05-23
PT Expocarne Batalha 2019-05-23 - 2019-05-26
IT sps/ipc/drives Parma 2019-05-28 - 2019-05-30
DE Vocatium Hamburg Hamburg 2019-05-28 - 2019-05-29
DE Nordjob Lübeck 2019-06-04 - 2019-06-05
BR FISPAL (ffod) São Paulo 2019-06-11 - 2019-06-14
MX EXPOPACK 2019 Guadalajara 2019-06-11 - 2019-06-13
TH ProPak Asia Bangkok 2019-06-12 - 2019-06-15
US AAAE Airport Boston 2019-06-16 - 2019-06-19
CN Prospak China Shanghai 2019-06-19 - 2019-06-21
ID Manufacturing Surabaya Surabaya 2019-07-17 - 2019-07-20
AU Foodtech Packtech QLD Brisbane 2019-07-28 - 2019-07-30
CN Exhibition on Pro Audio, Light, Music&Technology Beijing 2019-08-23 - 2019-08-25
BR Exposibram Belo Horizonte 2019-09-09 - 2019-09-12
PL MTG Katowice 2019-09-10 - 2019-09-13
NO Euro Expo Ålesund 2019-09-18 - 2019-09-19
US PackExpo Las Vegas 2019-09-23 - 2019-09-25
UK IMHX Birmingham 2019-09-24 - 2019-09-27
IN Automation Expo Delhi 2019-09-25 - 2019-09-28
DK HI Herning 2019-10-01 - 2019-10-03
DE inter airport Europe Munich 2019-10-08 - 2019-10-11
UK Material Handling Exhibition Nottingham 2019-10-17 - 2019-10-18
NO Euro Expo Bodö 2019-10-23 - 2019-10-24
CN CeMat Asia Shanghai 2019-10-30 - 2019-11-03
ID Allpack Indonesia Jakarta 2019-10-30 - 2019-11-02
VN VietWater Ho Chi Minh City 2019-11-06 - 2019-11-08
PT Moldplás Batalha 2019-11-06 - 2019-11-09
SE Euro Expo Kiruna 2019-11-06 - 2019-11-07
RU METALL EXPO Moscow 2019-11-18 - 2019-11-23
UA XVIII Industrial Forum Kyiv 2019-11-19 - 2019-11-22
ID PIPOC Kuala Lumpur 2019-11-19 - 2019-11-21
DE sps/ipc/drives Nurenberg 2019-11-26 - 2019-11-28
IN Excon Bangaluru 2019-12-10 - 2019-12-14