Động cơ chống cháy nổ khí

Động cơ được bảo vệ chống nổ

  • gas-explosion-protection-motor-
  • ATEX druckfestgekapselter Stirnradgetriebemotor
  • ATEX druckfestgekapselter Flachgetriebemotor
  • ATEX druckfestgekapselter Kegelradgetriebemotor
  • ATEX druckfestgekapselter Stirnradgetriebemotor
  • Hiệu suất: 0.16 – 30 hp
  • Cấp hiệu suất IE1 và IE2

Features

Giải pháp dẫn động NORD chống nổ đã là một phần của sản phẩm NORD trong nhiều thập kỷ và có thể được cung cấp theo nhiều loại ATEX 2D và 3D cho các Vùng 21 và 22. Hệ thống này sử dụng loại an toàn cháy "Bảo vệ bằng vỏ" (tD). Tất cả động cơ được bảo vệ chống cháy nổ bụi của chúng tôi đều được phê duyệt phù hợp với ATEX và HazLoc và sẵn có các tùy chọn sau đây (lựa chọn):

  • Bộ phanh/thắng (BRE+), quạt bên ngoài (F)
  • Bộ bảo vệ động cơ: Bộ cảm ứng nhiệt độ (TF), Bộ giám sát nhiệt độ (TW), Bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
  • Kết nối động cơ: Đấu nối ghép động cơ (MS)