Novinky –

Pohony pro průmysl 4.0: Monitorování s využitím cloudu

NORD DRIVEYSTEMS vyvinul pro koncepci průmyslu 4.0 ekonomické řešení monitorování stavu pohonů na bázi virtuální senzoriky. Monitorování dat v reálném čase, která jsou dosažitelná přes cloud.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2018-02-06

"NORD testoval ve svém aplikačním centru v Bargteheide na bázi webového monitorování pohony prostřednictvím síťové struktury a s využitím standardních rozhraní a komponentů. Frekvenční měniče a motorové startéry byly řízeny přes Profinet. Snímaná data byla přenášena komunikačním protokolem UDP po stejné síti s nižší prioritou, bez toho aniž by došlo k narušení řídící komunikace.

„ Na pohonech jsou monitorována potřebná data jako jsou otáčky, proudový odběr, napětí a stavové slovo a tato data jsou tunelována přes Siemens PLC do IoT gateway a do Cloudu“ říká Jörg Niermann z firmy NORD. Poruchové stavy nebo přetížení pohonu mohou být rozpoznány a vizualizovány. Z těchto dat lze vyhodnotit stav pohonu a je možné provádět dálkovou kontrolu pohonu. „Na základě získaných dat z virtuálním senzorům je možné určit teplotu a stáří oleje a poté následně stanovit termín předpokládané údržby pohonu. V současné době NORD pracuje na řešeních souvisejících s monitorováním základních dat s pomocí virtuální senzoriky a k tomu využívá možnosti vlastního testovacího prostředí“, dodává pan Nierman z firmy NORD.

Video: Průmysl 4.0 - připravené řešení s pohony