Novinky –

NORD 4.0 READY: Pohonné technologie pro automatizaci ve věku internetu věcí (IoT)

Konstrukce strojů a návrhy továren dle konceptů "Industry 4.0" a "Průmyslového internetu věcí" vyžadují inteligentní pohony s vysokou mírou funkčnosti i flexibility. Pohony je nutné integrovat do komunikačních sítí, musí zajistit efektivní výměnu dat a podporovat decentrální koncekt pohonů.

4.0 ready

Bargteheide , 2015-11-24

Pod heslem "NORD 4.0 READY" poskytuje německý výrobce pohonů NORD kompletní systém elektrických pohonů, umožňujících nasazení pro široké spektrum aplikací - od jednoduchých aktuátorů po komplexní pohonářské úlohy.

Univerzální systém decentrálního měniče je nabízený až do výkonu 22kW a umožňuje provoz s asynchronními i synchronními motory a zahrnuje tak velké procento průmyslových aplikací pohonů. Nově použitý výkonný procesor umožnil integraci PLC do řídící karty měniče, což umožňuje implementaci i nestandardních funkcí a přizpůsobení měniče speciálním požadavkům. Integrované PLC může zpracovávat data z připojených snímačů a spolu s provozními hodnotami měniče je předávat dále jako síťová data. Měnič může samostatně vykonávat komplexní pohonářské úlohy jako synchronní chod (elektrická osa) nebo polohování.

Jako komplexní dodavatel nabízí NORD rovněž motory a převodovky. NORD dodává systémy pohonů po celém světě, sestavené a s přednastavenými parametry, vybavené na přání konektory pro rychlé zprovoznění.