Ansvarsfraskrivelse

NORD fraskriver sig ansvaret i forbindelse med installation samt brug af software. Beregninger med mere er kun retningsgivende.