Nyheder –

Elektromotorer: Forbindelse mellem slip og hastighed

Vidste du, at motorhastigheden fortæller dig næsten alt om en elektromotors rotortab? Slip er ansvarlig for det. Det afspejler direkte andelen af tab i luftgabets effekt, dvs. statorens effektive indgangseffekt minus statorens kobber- og jerntab.

Bargteheide , 2021-08-10

Slippet beregnes nemt: Slip = feltrotationshastighed minus nominel hastighed divideret med feltrotationshastighed.

Eksempel: Ved en feltrotationshastighed på 1.500 o/min. og en nominel hastighed på 1.460 o/min. er slip S 0,02666. Det er et slip på 2,67 %.

Hvis luftspalteeffekten Pδ allerede kendes fra statortabene og indgangseffekten, kan de resterende tab udledes: I rotorjernet er disse lave på grund af den minimale frekvens og i lejerne er de normalt kun nogle få watt. Hovedparten skyldes rotorkurvens ohmske tab. Hvis luftspalteeffekten Pδ – f.eks. 3.140 W – ganges med det beregnede slip S, udgør rotorkurvens tab 83,73 W.

Motorer med lavt tab kendes derfor ved lavt slip, fordi det betyder, at motorens hastighed er meget tæt på feltrotationshastigheden. Således kan den 4-polede 3 kW-motor (50 Hz) fra NORD DRIVESYSTEMS i sin IE1-version, som eksemplet er baseret på, med f.eks. en hastighed på 1.415 omdrejninger i minuttet, nemt øges til en hastighed på 1.460 omdrejninger i IE3-versionen, og slippet reduceres fra 5,67 % til kun 2,67 %.

Men ved brug i ventilation og pumper skal den drevne maskine tilpasses dette! Ellers resulterer besparelsen af tab ved den energibesparende motor i højere energiforbrug på grund af højere hastighed på blæserens karakteristik, fordi luftstrømmen øges.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende korrekt valg og dimensionering af drev, vil dine personlige kontaktpartnere hos NORD DRIVESYSTEMS gerne besvare dine spørgsmål.